File/Folder Settings

S to funkcijo konfigurirate nastavitve, ki so povezane z mapo in imenom datoteke fotografije, ki jo boste posneli.

  1. MENU (Shooting) › [File][File/Folder Settings] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

File Number:
Nastavite lahko, kako se fotografijam dodeljujejo številke.
[Series]: Številk datotek ne ponastavi za vsako mapo.
[Reset]: Številke datotek ponastavi za vsako mapo.
Set File Name:
Določite lahko prve tri znake imena datotek.
Folder Name:
Nastavite lahko način, na katerega so dodeljena imena map.
[Standard Form]: Mape so poimenovane kot "številka mape + poljubnih 5 znakov". Primer: 100MSDCF
[Date Form]: Mape so poimenovane kot "številka mape + Y (zadnja števka leta)/MM/DD".
Primer: 10020405 (številka mape: 100; datum: 04/05/2022)

Namig

  • Nastavitve za [File Number] in [Set File Name] veljajo za režo 1 in režo 2.
  • Ko je možnost [File Number] nastavljena na [Series], bodo številke datotek v zaporedju dodeljene pomnilniškim karticam v režah, tudi če zamenjate nastavitev [Rec. Media Settings][Recording Media] med režama 1 in 2.
  • Ko je možnost [Folder Name] nastavljena na [Standard Form], lahko zadnjih 5 znakov imena mape nastavite z uporabo možnosti [Create New Folder].

Opomba

  • Za možnost [Set File Name] lahko uporabite le velike črke, številke in podčrtaj. Podčrtaja ni mogoče uporabiti za prvi znak.
  • Trije znaki, navedeni za možnost [Set File Name], se uporabijo le za datoteke, posnete po izvedbi nastavitev.