Seznam ikon na zaslonu za snemanje videoposnetkov

Prikazana vsebina in njeni položaji, prikazani na slikah, so samo smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.

Opisi so navedeni pod oznakami ikon.

Ilustracija zaslona med snemanjem videoposnetkov

 1. Osnovne nastavitve fotoaparata
  Raven zvoka
  Snemanje zvoka izklopljeno
  Focus Mode
  Clear Image Zoom/Digital Zoom
  Gamma Disp. Assist Typ.
  S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF
  LUT
  STBY REC
  Snemanje videoposnetka v pripravljenosti/snemanje videoposnetka poteka
  1:00:12
  Dejanski čas snemanja videoposnetkov (ure: minute: sekunde)
  4K HD
  Oblika zapisa datotek videoposnetkov
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Hitrost sličic videoposnetkov
  NO CARD
  Stanje pomnilniške kartice
  1h 30m
  Čas snemanja videoposnetkov
  Zapisovanje podatkov/število fotografij, ki jih je še treba zapisati
  Preostali čas delovanja baterije
  Opozorilo za preostali čas delovanja baterije
  Napajanje prek USB
 2. Osvetlitev in druge nastavitve
  1/250 1/250
  Hitrost zaklopa
  F3.5 F3.5
  Vrednost zaslonke
  Izravnava osvetlitve/ročno merjenje
  ISO400 ISO 400
  Občutljivost ISO
  800EI / 6.0E / L
  Indeks osvetlitve/osnovni ISO
  7500K A5 G5
  Nastavitev beline (samodejno, prednastavljeno, samodejno pod vodo, po meri, temperatura barve, barvni filter)
  Zaklep AE/zaklep AWB
 3. Ostale nastavitve (prikazane v stanju pripravljenosti za snemanje)
  Način Shooting
  Način zajema posnetkov ( Recall Camera Setting)
  Prepoznavanje stativa
  REC Control
  Zunanji izhod 4K/RAW
  EXT-LK
  Stanje zunanjega zaklepa časovne kode
  00:00:00:00
  Časovna koda (ure:minute:sekunde. sličice)
  00 00 00 00
  Uporabniški bit
  Spot Focus
  Izvajanje funkcije [Spot Focus]
  x4 Slow x4 Quick
  Raven počasnosti/hitrosti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov
  Pretakanje prek vmesnika USB
  4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p
  Oblika zapisa pri pretakanju prek vmesnika USB
  USB Streaming : Standby / USB Streaming : Output
  Stanje pretakanja prek vmesnika USB
  Tracking Cancel
  Prikaz vodnika za sledenje
  Focus Cancel
  Prikaz vodnika za preklic ostrenja
  oblika zapisa zvoka
  Prikaz vodnika za izbirne gumbe
  Funkcija upravljanja na dotik v načinu zajemanja posnetkov (Touch focus/Touch tracking/off)
  Focus Cancel
  Tracking Cancel
  Daljinski upravljalnik za računalnik
  Funkcija FTP / stanje prenosa FTP
  Airplane Mode
  Povezan v omrežje Wi-Fi/Prekinjena povezava z omrežjem Wi-Fi
  Povezan v omrežje LAN/Prekinjena povezava z omrežjem LAN (ko uporabljate adapter za pretvorbo USB-LAN)
  Povezava Bluetooth je na voljo/povezava Bluetooth ni na voljo
  daljinski upravljalnik
  Pridobivanje lokacijskih podatkov/lokacijskih podatkov ni mogoče pridobiti
  Metering Mode
  D-Range Optimizer
  Creative Look
  Focus Area
  Histogram
  Digitalna vodna tehtnica
  Opozorilo o prekomernem segrevanju
  Datoteka zbirke podatkov je polna/napaka datoteke zbirke podatkov
  Opozorilo o nepravilnem delovanju hladilnega ventilatorja
  Opozorilo o tresenju fotoaparata