ISO AUTO Min. SS

fotografija

Če izberete možnost [ISO AUTO], ko je nastavljen način zajemanja posnetkov P (Program Auto) ali A (Aperture Priority), lahko nastavite hitrost zaklopa, pri kateri se občutljivost ISO začne spreminjati.
Ta funkcija deluje, ko fotografirate premikajoče se objekte. Tako lahko zmanjšate zamegljenost subjekta in hkrati preprečite tresenje fotoaparata.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][ISO AUTO Min. SS] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

SLOWER (počasneje)/SLOW (počasi):
Občutljivost ISO se bo začela spreminjati pri hitrosti zaklopa, manjši od [Standard], da lahko zajemate slike z manj šuma.
STD (Standard):
Fotoaparat samodejno nastavi hitrost zaklopa glede na goriščno razdaljo objektiva.
FAST (hitro)/FASTER (hitreje):
Občutljivost ISO se bo začela spreminjati pri hitrosti zaklopa, večji od [Standard], da lahko preprečite tresenje fotoaparata in zamegljenost objekta.
1/8000 ? 30":
Občutljivost ISO se začne spreminjati pri nastavljeni hitrosti zaklopa.

Namig

  • Razlika v hitrosti zaklopa, pri kateri se začne občutljivost ISO spreminjati med možnostmi [Slower], [Slow], [Standard], [Fast] in [Faster], je 1 EV.

Opomba

  • Če osvetlitev ni zadostna, čeprav je občutljivost ISO nastavljena na [ISO AUTO Maximum] v možnosti [ISO AUTO], bo hitrost zaklopa nižja od hitrosti, nastavljene za možnost [ISO AUTO Min. SS], da boste tako lahko zajeli ustrezno osvetljeno sliko.