Rec. Media Settings (fotografija/videoposnetek): Auto Switch Media

Če je uporabljena pomnilniška kartica polna ali če ste pozabili vstaviti pomnilniško kartico v režo, lahko slike posnamete na drugo pomnilniško kartico.

  1. MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings][Auto Switch Media] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Fotoaparat začne samodejno snemati na drugo pomnilniško kartico, če je uporabljena pomnilniška kartica polna ali če ste pozabili vstaviti pomnilniško kartico.
Off:
Fotoaparat ne izvede funkcije [Auto Switch Media].


Kako fotoaparat zamenja uporabljeno pomnilniško kartico

Pri zapisovanju fotografij in videoposnetkov na eno pomnilniško kartico:

Ko slik ni mogoče zapisati na uporabljeno pomnilniško kartico, se nastavitve za [Recording Media] in [Recording Media] samodejno spremenijo, slike pa se zapišejo na drugo pomnilniško kartico.

Ko se druga pomnilniška kartica po zamenjavi napolni, začne fotoaparat znova snemati na kartico v prejšnji reži.


Primer: ko sta možnosti [Recording Media] in [Recording Media] v možnosti [Rec. Media Settings] nastavljeni na [Slot 1]

Ilustracija, ki prikazuje, kako je mogoče cilj snemanja preklapljati med režo 1 in režo 2

Sivi del ilustracije: snemanje slik

(A): Zapisovanje na pomnilniško kartico ni več mogoče (zaradi pomanjkanja prostora ipd.).

(B): Pomnilniška kartica je zamenjana z drugo, na katero je mogoče snemati.Sočasno snemanje iste slike na dve pomnilniški kartici:

  • [Recording Media] ali [Recording Media] v možnosti [Rec. Media Settings] je nastavljena na [Simult. Recording].

Ko se katera od pomnilniških kartic napolni, se slike zapisujejo na drugo pomnilniško kartico.
Ko polno pomnilniško kartico zamenjate s pomnilniško kartico, na katero je možno zapisovati nove podatke, lahko fotoaparat znova sočasno zapisuje slike tako, kot je nastavljeno.


Primer: možnosti [Recording Media] in [Recording Media] sta nastavljeni na [Simult. Recording]

Ilustracija, ki prikazuje, kako je mogoče cilj snemanja preklapljati med režo 1 in režo 2

Sivi del ilustracije: na voljo je sočasno snemanje.

Svetlo sivi del ilustracije: iste slike ni mogoče posneti sočasno.

(A): Zapisovanje na pomnilniško kartico ni več mogoče (zaradi pomanjkanja prostora ipd.).

(B): Vstavljena je pomnilniška kartica, na katero je mogoče zapisovati podatke.Ko zapisujete slike ločeno na dve pomnilniški kartici v formatih RAW in JPEG/HEIF:

  • Ko je možnost [Recording Media] v možnosti [Rec. Media Settings] nastavljena na [Sort Recording]

Ko se katera koli od pomnilniških kartic zapolni, začne fotoaparat zapisovati na drugo pomnilniško kartico v obeh oblikah zapisa, RAW in JPEG/HEIF.
Ko polno pomnilniško kartico zamenjate s pomnilniško kartico, na katero je možno zapisovati nove podatke, lahko fotoaparat obe vrsti slik znova zapisuje ločeno, kot je nastavljeno.


Primer: ko je možnost [File Format] za režo 1 nastavljena na [RAW] in možnost [File Format] za režo 2 na [JPEG]

Ilustracija, ki prikazuje, kako je mogoče cilj snemanja preklapljati med režo 1 in režo 2

Sivi del ilustracije: slike so razvrščene po obliki zapisa datoteke.

Svetlo sivi del ilustracije: slik ni mogoče razvrstiti.

(A): Zapisovanje na pomnilniško kartico ni več mogoče (zaradi pomanjkanja prostora ipd.).

(B): Vstavljena je pomnilniška kartica, na katero je mogoče zapisovati podatke.

Namig

  • Slike se snemajo na pomnilniško kartico v reži, ki je na monitorju prikazana s simbolom puščice. Ko fotoaparat zamenja režo z možnostjo [Auto Switch Media], zamenjajte pomnilniško kartico v prejšnji reži z drugo pomnilniško kartico, na katero bo mogoče snemati.
  • Pri zapisovanju fotografij in videoposnetkov na eno pomnilniško kartico, se nastavitve za [Recording Media] in [Recording Media] samodejno spremenijo, ko pride do preklopa med režama. Če želite, da se podatki zapisujejo na režo, ki je bila v uporabi pred preklopom, z možnostjo [Recording Media]/[Recording Media] izberite želeno režo.
  • Če želite zapisovati podatke z nastavitvami z [Recording Media] in [Recording Media], nastavite [Auto Switch Media] na [Off].