AF Transition Speed

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavi hitrost ostrenja, ko je pride med snemanjem videoposnetka do premika na drug cilj samodejnega ostrenja.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF Transition Speed] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

7 (Fast)/6/5/4/3/2/1 (Slow):
Izberite višjo vrednost za hitrejšo izostritev objekta.
Izberite nižjo vrednost za gladkejšo izostritev objekta.

Namig

  • S funkcijo ostrenja z dotikom lahko načrtno izvedete prehod samodejnega ostrenja.