Začasno spreminjanje funkcij izbirnega gumba (My Dial Settings)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Gumbu na sprednji strani, gumbu na hrbtni strani in izbirnemu kolescu lahko dodelite želene funkcije ter registrirate do tri kombinacije nastavitev kot nastavitve "My Dial". To omogoča, da lahko hitro prikličete registrirane nastavitve "My Dial" (Moj gumb) ali pa preklopite med njimi, in sicer s pritiskom tipke po meri, ki ste jo dodelili predhodno.

Registriranje funkcij v "My Dial"

Funkcije, ki jih želite dodeliti gumbu na sprednji strani, gumbu na hrbtni strani in izbirnemu kolescu, registrirajte kot nastavitve od [My Dial 1] do [My Dial 3].

 1. MENU › (Setup) › [Dial Customize][My Dial Settings].
 2. Za (My Dial 1) izberite izbirni gumb ali kolesce in pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite želeno funkcijo, ki jo želite dodeliti, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.

  • Za izbirni gumb ali kolesce, ki mu ne želite dodeliti nobene funkcije, izberite "--" (Not set).
 4. Ko izberete funkcije za vse izbirne gumbe in kolesce v (My Dial 1) s tem, da ste ponovili koraka 2 in 3, izberite [OK].

  Nastavitve za (My Dial 1) bodo registrirane.

  • Če želite registrirati tudi (My Dial 2) in (My Dial 3), sledite postopku, opisanem zgoraj.


Dodeljevanje tipke za priklic "My Dial"

Za priklic nastavitev "My Dial" lahko dodelite tipko po meri.

 1. MENU › (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.] › Izberite tipko, ki jo želite uporabiti za priklic nastavitev "My Dial".
 2. Izberite številko nastavitev "My Dial", ki jih želite priklicati, oziroma vzorec za preklop nastavitev "My Dial".


Podrobnosti elementov menija

My Dial 1 during Hold/My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Ko pritisnete in zadržite tipko, bodo funkcije, ki ste jih registrirali v možnosti [My Dial Settings], dodeljene izbirnemu gumbu/kolescu.
My Dial 1›2›3 :
Vsakokrat ko pritisnete tipko, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: "Običajna funkcija › Funkcija My Dial 1 › Funkcija My Dial 2 › Funkcija Dial 3 › Običajna funkcija."
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcija, registrirana prek možnosti [My Dial Settings], deluje tudi, če tipke ne zadržite pritisnjene. Za vrnitev k običajni funkciji znova pritisnite tipko.


Snemanje med preklapljanjem nastavitev "My Dial"

Med snemanjem lahko prikličete nastavitve "My Dial" s tipko po meri in snemate, medtem ko z vrtenjem gumba na sprednji strani, gumba na hrbtni strani in izbirnega kolesca menjate nastavitve zajemanja.


V spodnjem primeru so navedene funkcije registrirane v nastavitvah "My Dial", nastavitve [My Dial 1›2›3] pa so dodeljene gumbu 1 (gumb po meri 1).

Upravljalni del My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Izbirno kolesce ISO White Balance Ni nastavljeno
Sprednji izbirni gumb Aperture Creative Look Move AF Frame : Std
Zadnji izbirni gumb Shutter Speed Exposure Comp. Move AF Frame : Std
 1. Pritisnite gumb 1 (gumb po meri 1).

  Funkcije, registrirane v nastavitvah [My Dial 1], bodo dodeljene izbirnemu kolescu, gumbu na sprednji strani in gumbu na hrbtni strani.

  • Ikone za funkcije, registrirane v nastavitvah [My Dial 1], so prikazane v spodnjem delu zaslona.

 2. Za nastavitev vrednosti ISO obrnite izbirno kolesce, za nastavitev vrednosti zaslonke obrnite gumb na sprednji strani, za nastavitev hitrosti zaklopa pa obrnite gumb na hrbtni strani.
 3. Ponovno pritisnite gumb 1 (gumb po meri 1). Funkcije, registrirane v nastavitvah [My Dial 2], bodo dodeljene izbirnemu kolescu, gumbu na sprednji strani in gumbu na hrbtni strani.
 4. Obrnite izbirno kolesce, da nastavite možnost [White Balance], obrnite sprednji izbirni gumb, da nastavite možnost [Creative Look] in obrnite zadnji izbirni gumb, da nastavite možnost [Exposure Comp.].
 5. Znova pritisnite gumb 1 (gumb po meri 1) in spremenite vrednosti nastavitev za funkcije, registrirane v nastavitvah [My Dial 3].

Opomba

 • Nastavitve "My Dial", pri katerih sta izbirni gumb/kolesce nastavljena na [Not set], niso priklicane, ko pritisnete tipko po meri. Prav tako so preskočene pri nastavitvah [My Dial 1›2›3].
 • Tudi če je bil izbirni gumb/kolesce zaklenjen s funkcijo [Lock Operation Parts], bo začasno odklenjeno, ko prikličete nastavitve "My Dial".