Setting Reset

S to možnostjo izdelek ponastavite na privzete nastavitve. Tudi če vklopite možnost [Setting Reset], se posnete slike ne izbrišejo.

  1. MENU(Setup) › [Reset/Save Settings][Setting Reset] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Camera Settings Reset:
Glavne nastavitve snemanja ponastavi na privzete vrednosti. Vrednosti nastavitev za fotografiranje in snemanje videoposnetkov so inicializirane.
Initialize:
Vse nastavitve ponastavi na privzete vrednosti.

Opomba

  • Pazite, da med ponastavitvijo ne odstranite paketa baterij.
  • Nastavitve za [Picture Profile] se ne ponastavijo, tudi ko je izvedena funkcija [Camera Settings Reset] ali [Initialize], razen nastavitev za PPLUT 1–4.
  • Kljukica za možnost [Picture Profile] v izbiri [Different Set for Still/Mv] ni ponastavljena, ko izvedete funkcijo [Camera Settings Reset] ali [Initialize].