Predvajanje fotografij

Predvaja posnete slike.

  1. Izberite MENU (Playback) › [Playback Target][Select Playback Media], da izberete režo pomnilniške kartice za predvajanje.
  2. Pritisnite gumb (Predvajanje), da preklopite v način predvajanja.
  3. Z izbirnim kolescem izberite sliko.
    • Slike, posnete z intervalnim zajemanjem, so prikazane v obliki skupine. Za predvajanje slik v skupini pritisnite središče izbirnega kolesca.

Namig

  • Izdelek ustvari datoteko zbirke podatkov slik na pomnilniški kartici za shranjevanje in predvajanje slik. Slika, ki ni registrirana v datoteki zbirke podatkov slik, se morda ne bo pravilno predvajala. Če želite predvajati slike, zajete z drugimi napravami, jih registrirajte v datoteki zbirke podatkov slik prek možnosti MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB].
  • Če slike predvajate neposredno po neprekinjenem fotografiranju, bo na zaslonu morda prikazana ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo oziroma število slik, ki jih je še treba zapisati. Med zapisovanjem nekatere funkcije niso na voljo.
  • Ko je možnost [Focus Frame Display] nastavljena na [On], je okvir za ostrenje v trenutku zajemanja posnetkov prikazan prek predvajanih slik. Okvir za ostrenje, ki ga je fotoaparat uporabljal za ostrenje med zajemanjem posnetkov, je prikazan v zeleni barvi. Tudi če je med zajemanjem posnetkov prikazanih več okvirjev za ostrenje, bo med predvajanjem prikazan samo tisti, s katerim je fotoaparat dejansko poskušal izvajati izostritev.