Auto Power OFF Temp.

Nastavi temperaturo fotoaparata, pri kateri se fotoaparat med snemanjem samodejno izklopi. Ko je funkcija nastavljena na [High], lahko s snemanjem nadaljujete tudi, če je temperatura fotoaparata višja od običajne.

  1. MENU (Setup) › [Power Setting Option][Auto Power OFF Temp.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Nastavi standardno temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi.
High:
Nastavi temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi, ki je višja od nastavitve [Standard].

Opombe za primere, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

  • Ne snemajte, medtem ko držite fotoaparat v roki. Uporabite stojalo.
  • Če fotoaparat med uporabo držite v rokah daljše časovno obdobje, lahko to povzroči opekline, nastale pri nizki temperaturi.

Neprekinjeno snemanje za videoposnetke, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

Čas, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje videoposnetkov, je naveden spodaj za primere, ko fotoaparat s snemanjem prične pri privzetih nastavitvah, potem ko je bilo napajanje nekaj časa ugasnjeno. Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do ustavitve snemanja s fotoaparatom.

Temperatura okolja: 25 °C (77 °F)
Neprekinjen čas snemanja za videoposnetke (HD): pribl. 120 min
Neprekinjen čas snemanja za videoposnetke (4K): pribl. 60 min
Temperatura okolja: 40 °C (104 °F)
Neprekinjen čas snemanja za videoposnetke (HD): pribl. 120 min
Neprekinjen čas snemanja za videoposnetke (4K): pribl. 60 min

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi; ko uporabljate pomnilniško kartico CFexpress Type A; ko je zaslon odprt)

4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi; ko uporabljate pomnilniško kartico CFexpress Type A; ko je zaslon odprt)

Opomba

  • Tudi če je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High], se lahko zgodi, da se snemalni čas ne bo spremenil, kar je odvisno od razmer in temperature fotoaparata.