Predvajanje videoposnetkov

Predvaja posnete videoposnetke.

 1. Izberite režo pomnilniške kartice, ki bo predvajana prek možnosti MENU (Playback) › [Playback Target][Select Playback Media].
 2. Če želite preklopiti v način predvajanja, pritisnite gumb (Predvajanje).
 3. Z izbirnim kolescem izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati, in za začetek predvajanja pritisnite središče izbirnega kolesca.

Funkcije, ki so na voljo med predvajanjem videoposnetka

S spodnjim delom izbirnega kolesca lahko zaženete počasno predvajanje in prilagodite glasnost zvoka itd.

 • : Predvajanje
 • : Premor
 • : Hitro pomikanje naprej
 • : Hitro pomikanje nazaj
 • : Počasno predvajanje naprej
 • : Počasno predvajanje nazaj
 • : Naslednja video datoteka
 • : Prejšnja video datoteka
 • : Prikaže naslednjo sličico
 • : Prikaže prejšnjo sličico
 • : Zajem fotografije
 • : Prilagoditev glasnosti zvoka
 • : Zapre nadzorno ploščo

Namig

 • Izdelek ustvari datoteko zbirke podatkov slik na pomnilniški kartici za shranjevanje in predvajanje slik. Slika, ki ni registrirana v datoteki zbirke podatkov slik, se morda ne bo pravilno predvajala. Če želite predvajati slike, zajete z drugimi napravami, jih registrirajte v datoteki zbirke podatkov slik prek možnosti MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB].
 • Med začasno zaustavitvijo so na voljo funkcije "počasno pomikanje naprej", "počasno pomikanje nazaj", "prikaz naslednje sličice" in "prikaz prejšnje sličice".
 • Datotek z videoposnetki, posnetimi z drugimi izdelki, morda ne bo mogoče predvajati v tem fotoaparatu.
 • Pri videoposnetkih z označbami posnetka, je položaj označb posnetka med predvajanjem prikazan v vrstici predvajanja. Poleg tega se med predvajanjem prizora z dodano označbo posnetka na zaslonu prikaže ikona označbe posnetka.
 • Na položaje označb posnetka se lahko premaknete tako, da med začasno prekinitvijo predvajanja zavrtite zadnji izbirni gumb.

Opomba

 • Tudi če posnamete videoposnetek navpično, bo slednji na zaslonu fotoaparata prikazan vodoravno.