Licenca

Opombe glede licence

Temu izdelku je priložena programska oprema, ki se uporablja na podlagi licenčnih pogodb z lastniki te programske opreme. Na podlagi zahtev lastnikov avtorskih pravic za to programsko opremo smo vas obvezani obvestiti o naslednjem. Licence (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku izdelka. Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med izdelkom in računalnikom za branje licenc v mapi "PMHOME" – "LICENSE".

TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE PORTFELJA ZA PATENT AVC ZA OSEBNO UPORABO POTROŠNIKA ALI DRUGE UPORABE, PRI KATERIH POTROŠNIK NE PREJME FINANČNEGA NADOMESTILA ZA

(i) KODIRANJE VIDEO VSEBIN V SKLADU S STANDARDOM AVC ("AVC VIDEO")

IN/ALI

(ii) ODKODIRANJE VIDEO VSEBIN AVC, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL V OKVIRU OSEBNE DEJAVNOSTI IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN Z LICENCO ZA DISTRIBUCIJO VIDEO VSEBIN AVC.

LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE V REKLAMNE, INTERNE IN KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.

GLEJTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Velja ena ali več patentnih prijav patentov HEVC, navedenih na spletni strani patentlist.accessadvance.com.


O programski opremi, uporabljeni na podlagi licence GNU GPL/LGPL

Programska oprema, vključena v ta izdelek, vsebuje avtorsko zaščiteno programsko opremo z licenco GPLv2 in drugimi licencami, ki lahko zahtevajo dostop do izvorne kode. Kopijo ustrezne izvorne kode, ki jo zahteva licenca GPLv2 (in druge licence), lahko najdete na https://www.sony.net/Products/Linux/.


Izvorno kodo, ki jo zahteva licenca GPLv2, lahko prejmete na fizičnem mediju za obdobje treh let po naši zadnji pošiljki tega izdelka, in sicer tako, da izpolnite obrazec na naslovu https://www.sony.net/Products/Linux/.
Ta ponudba velja za vse prejemnike teh informacij.