AF Subj. Shift Sensitivity

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavi občutljivost za prehod izostritve na drug subjekt, ko med snemanjem videoposnetka prvotni subjekt zapusti območje ostrenja ali ko se neizostreni subjekt v ospredju približa središču območja ostrenja.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF Subj. Shift Sensitivity] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

5(Responsive)/4/3/2/1(Locked on):
Izberite višjo vrednost, kadar želite snemati hitro premikajoči se subjekt ali kadar želite posneti več subjektov, medtem ko izostritev nenehno prehaja.
Izberite nižjo vrednost, kadar želite, da se izostritev ne spreminja ali kadar želite ohraniti izostritev določenega subjekta brez vpliva ostalih subjektov.