Uporaba menija

Zaslon z menijem se prikaže ob pritisku gumba MENU. Na zaslonu z menijem lahko spremenite vse nastavitve, povezane z delovanjem fotoaparata, vključno z zajemanjem posnetkov in predvajanjem, ali izvedete posamezno funkcijo.

Ilustracija položaja gumba MENU in zaslona z menijem

(A) Zavihek v meniju

Zavihki v meniju so razvrščeni glede na namen uporabe, na primer zajemanje posnetkov, predvajanje, omrežne nastavitve itd.

(B) Skupina v meniju

V vsakem zavihku so elementi menija razvrščeni v skupine glede na njihovo funkcijo.
Številka, ki je dodeljena skupini, je serijska številka v zavihku. To številko uporabite, če želite ugotoviti lokacijo skupine, ki se uporablja.

(C) Element menija

Izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti ali izvesti.

Namig

 • Ime izbranega zavihka ali skupine je prikazano na vrhu zaslona.
 • Ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On], lahko zaslon z menijem upravljate z dotikom.


Osnove upravljanja zaslona z menijem

 1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.
 2. Za premikanje po menijih in iskanje želenega elementa menija pritisnite zgornji/spodnji/levi/desni del izbirnega kolesca.
  • Prikazani elementi menija se razlikujejo med načini fotografiranja in načini snemanja videoposnetkov.

   Ilustracija, ki prikazuje premikanje znotraj hierarhije menija.

   (A) Zavihki v meniju

   (B) Skupine v meniju

   (C) Elementi menija

 3. Pritisnite sredino izbirnega kolesca, da izberete element menija.

  Na monitorju se za izbrani element prikaže zaslon z nastavitvami ali izvršilni zaslon.

 4. Izberite parameter ali izvedite funkcijo.
  • Če želite spreminjanje parametra preklicati, pritisnite gumb MENU in se vrnite na prejšnji zaslon.
 5. Pritisnite gumb MENU, da zaprete zaslon z menijem.

  Vrnili se boste na zaslon za zajemanje ali predvajanje.

Namig

 • V zavihku (Main) si lahko ogledate seznam trenutnih nastavitev zajemanja posnetkov. Izberite vrednost nastavitve v zavihku, da odprete ustrezen element menija in spremenite vrednost nastavitve.
 • Zaslon z menijem lahko prikažete tako, da funkcijo [MENU] dodelite tipki po meri z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], nato pa pritisnete to tipko.


Odnos med načinom zajemanja posnetkov in zaslonom z menijem

Skupine in elementi v meniju, ki so prikazani v zavihkih [Main], [Shooting], [Exposure/Color] in [Focus], se razlikujejo glede na način zajemanja posnetkov.


Načini fotografiranja (AUTO/P/A/S/M)

 • Prikazani so elementi menija za fotografiranje.*

* Ker lahko z gumbom REC (snemanje) snemate videoposnetke celo v načinu fotografiranja, so prikazani tudi nekateri osnovni elementi menija za videoposnetke.


Načini snemanja videoposnetkov ( /S&Q)

 • Prikazani so elementi menija za snemanje videoposnetkov.

Ikone, ki so uporabljene v "Vodniku za pomoč"

fotografija: elementi menija, ki so prikazani v načinih fotografiranja (AUTO/P/A/S/M)

videoposnetek, počasni in hitri posnetki: elementi menija, ki so prikazani v načinih snemanja videoposnetkov (Movie/S&Q)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki: elementi menija, ki so prikazani v načinih fotografiranja in načinih snemanja videoposnetkov