Lock Operation Parts

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavite lahko možnost zaklepa izbirnika, izbirnih gumbov in kolesca s pritiskom in držanjem gumba Fn (Function).

  1. MENU (Setup) › [Dial Customize][Lock Operation Parts] › želena nastavitev.
    • Za zaklep delujočih delov držite pritisnjen funkcijski gumb Fn, dokler se na zaslonu ne izpiše sporočilo "Locked.".

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne zaklene izbirnika, gumba na sprednji strani, gumba na hrbtni strani ali izbirnega kolesca, čeprav držite pritisnjen gumb Fn (Function).
Multi-Selector Only:
Zaklene izbirnik.
Dial + Wheel:
Zaklene gumb na sprednji strani, gumb na hrbtni strani in izbirno kolesce.
All:
Zaklene izbirnik, gumb na sprednji strani, gumb na hrbtni strani in izbirno kolesce.

Namig

  • Zaklep lahko sprostite tako, da znova pritisnete gumb Fn (funkcija) in ga zadržite.
  • Vse gumbe in izbirne gumbe, razen gumba sprožila, lahko zaklenete tako, da istočasno pritisnete in za 5 sekund pridržite gumba MENU in Fn (Function). Za sprostitev zaklepa ponovno hkrati pritisnite in za 5 sekund pridržite gumba MENU in Fn.

Opomba

  • Če nastavite možnost [AF Area Registration] na [On], bo možnost [Lock Operation Parts] fiksno nastavljena na [Off].