REC w/ Shutter (videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo lahko začnete ali zaustavite snemanje videoposnetkov s pritiskom sprožila namesto gumba REC (snemanje).

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][REC w/ Shutter] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoča snemanje videoposnetkov s pritiskom sprožila, ko je način zajemanja nastavljen na [Movie] ali [S&Q Motion].
Off:
onemogoča snemanje videoposnetkov s pritiskom sprožila.

Namig

  • Ko je možnost [REC w/ Shutter] nastavljena na [On], lahko s pritiskom sprožila začnete ali zaustavite snemanje videoposnetkov na zunanji napravi za snemanje/predvajanje z uporabo možnosti [REC Control].

Opomba

  • Ko je možnost [REC w/ Shutter] nastavljena na [On], ne morete izostriti s pritiskom sprožila do polovice med snemanjem videoposnetkov.