Cont. Play for Interval

S to funkcijo neprekinjeno predvajate fotografije, zajete z intervalnim fotografiranjem.
S programsko opremo Imaging Edge Desktop (Viewer) lahko ustvarite videoposnetke iz fotografij, zajetih z intervalnim fotografiranjem. Videoposnetkov, narejenih iz fotografij, ne morete ustvariti na fotoaparatu.

  1. MENU(Playback) › [Viewing][Cont. Play for Interval].
  2. Izberite skupino slik, ki jo želite predvajati, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.

Namig

  • Na zaslonu za predvajanje lahko neprekinjeno predvajanje pričnete tako, da pritisnete gumb za navzdol, medtem ko je prikazana slika iz skupine.
  • Predvajanje lahko nadaljujete ali začasno prekinete tako, da med predvajanjem pritisnete gumb za navzdol.
  • Hitrost predvajanja lahko spremenite tako, da med predvajanjem zavrtite gumb na sprednji/hrbtni strani. Hitrost predvajanja lahko spremenite tudi z izbiro MENU (Playback) › [Viewing][Play Speed for Interval].