Gamma Display Assist

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Za videoposnetke z vrednostjo gamma S-Log3 se domneva, da so zaradi uporabe širokega dinamičnega razpona obdelani po zajetju posnetka. Slike z vrednostjo gamma HLG naj bi bile prikazane na zaslonih, združljivih z visokim dinamičnim razponom (HDR). Zato so med zajemanjem slike prikazani z nizko ravnjo kontrasta in jih je lahko težje nadzorovati. Vendar lahko uporabite funkcijo [Gamma Display Assist], s katero reproducirate kontrast, ki ustreza običajni vrednosti gamma. Poleg tega je mogoče funkcijo [Gamma Display Assist] uporabiti tudi pri predvajanju videoposnetkov na zaslonu fotoaparata.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Gamma Display Assist] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Uporabi funkcijo izboljšanega prikaza gamme.
Off:
Ne uporabi funkcije izboljšanega prikaza gamme.

Namig

  • Če funkcijo [Gamma Disp. Assist Sel.] dodelite želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.], [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key Setting], lahko s pritiskom dodeljene tipke vklopite ali izklopite funkcijo pomoči pri prikazu gamme.

Opomba

  • Funkcija [Gamma Display Assist] ni omogočena za videoposnetke, ki so prikazani na televizorju ali zaslonu, povezanim s fotoaparatom.
  • Možnost [Gamma Display Assist] je zaklenjena na [Off] v naslednjih primerih:
    • Ko možnost [Log Shooting] ni nastavljena na [Off]