Polnjenje baterije s komercialno dostopnim omrežnim napajalnikom ali prenosno baterijo

Za polnjenje prek zunanjega vira napajanja, kot je komercialno dostopen omrežni napajalnik USB ali prenosna baterija, lahko uporabite kabel USB.
Ko je s fotoaparatom povezana naprava s podporo za USB-PD (USB Power Delivery), je mogoče hitro polnjenje.

 1. Izklopite fotoaparat in na priključek USB Type-C na fotoaparatu priklopite zunanji vir napajanja.

  Lučka za polnjenje na fotoaparatu (oranžna)

  Sveti: polnjenje

  Izklopljena: polnjenje končano

  Utripa: napaka pri polnjenju ali začasna zaustavitev polnjenja, ker je fotoaparat izven ustreznega temperaturnega razpona

  • Ko je polnjenje končano, se lučka za polnjenje izklopi.
  • Če lučka za polnjenje zasveti in se nato takoj izklopi, je paket baterij povsem napolnjen.

Opomba

 • Polnjenje prek USB-ja ni mogoče prek večnamenskega priključka/priključka Micro USB. Za polnjenje paketa baterij uporabljajte priključek USB Type-C.
 • Če je izdelek povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja, se baterija računalnika prazni. Izdelek naj ne bo predolgo povezan s prenosnim računalnikom.
 • Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro. Pred vklopom/izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.
 • Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ali računalnika, povezanega prek zvezdišča USB, ne dajemo nobenih zagotovil.
 • Ob hkratni uporabi drugih naprav USB fotoaparat morda ne bo deloval pravilno.
 • Priporočamo, da uporabite napravo USB-PD, ki je združljiva z izhodno napetostjo 9 V/3 A ali 9 V/2 A.
 • Pred polnjenjem preberite tudi "Opombe o paketu baterij in polnjenju baterij".