Previdnostni ukrepi

Glejte tudi razdelek "Opombe o uporabi" v navodilih za začetek uporabe (priložena) za ta izdelek.

Glede tehničnih podatkov, opisanih v tem priročniku

 • Podatki o zmogljivosti in specifikacijah v tem priročniku so podani glede na običajno temperaturo okolja 25 °C, razen kjer je navedeno drugače.
 • Za paket baterij so podatki podani glede na paket baterij, ki je bil napolnjen v celoti, dokler ni lučka za polnjenje ugasnila.

Delovna temperatura

 • Snemanje v zelo hladnih ali vročih okoljih s temperaturami zunaj razpona delovnih temperatur ni priporočljivo.
 • Pri visokih temperaturah okolja se temperatura fotoaparata hitro dvigne.
 • Če temperatura fotoaparata naraste, se lahko kakovost slike zmanjša. Priporočamo, da pred nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura fotoaparata zniža.
 • Glede na temperaturo fotoaparata in baterije fotoaparat morda ne bo mogel snemati videoposnetkov ali pa se bo samodejno izklopil, da se tako zavaruje pred poškodbami. Preden se izklopi ali ko snemanje videoposnetkov ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata prikaže sporočilo. V tem primeru ne vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se temperatura fotoaparata in baterije zniža. Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem počakali, da se fotoaparat in baterija dovolj ohladita, se bo fotoaparat morda znova izklopil ali pa snemanje videoposnetkov ne bo mogoče.

Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja ali snemanja videoposnetkov 4K

Čas snemanja je lahko pri nizkih temperaturah krajši, zlasti pri videoposnetkih 4K. Segrejte baterijo ali jo zamenjajte z novo.

Opombe glede predvajanja videoposnetkov v drugih napravah

Videoposnetke XAVC HS in XAVC S lahko predvajate samo z združljivimi napravami.

Opombe glede snemanja/predvajanja

 • Pred začetkom snemanja preverite, ali fotoaparat pravilno deluje, tako da ustvarite preizkusni posnetek.
 • Predvajanje fotografij, posnetih z izdelkom, ni zagotovljeno v drugih napravah. Predvajanje fotografij, ki so bile posnete ali urejene z drugo opremo, s tem izdelkom ni zagotovljeno.
 • Podjetje Sony ne daje nobenih jamstev v primeru napak pri snemanju ali izgub ali poškodb posnetih fotografij ali zvočnih podatkov zaradi okvare fotoaparata ali zapisovalnih medijev ipd. Priporočamo, da pomembne podatke varnostno kopirate.
 • S formatiranjem pomnilniške kartice izbrišete vse podatke na njej, njihova obnovitev pa ni mogoča. Pred formatiranjem podatke kopirajte v računalnik ali drugo napravo.

Varnostno kopiranje pomnilniških kartic

V naslednjih primerih lahko pride do poškodb podatkov. Podatke varnostno kopirajte.

 • Ko odstranite pomnilniško kartico, izklopite kabel USB ali izklopite izdelek sredi postopka branja ali zapisovanja.
 • Ko pomnilniško kartico uporabljate na lokacijah, ki so izpostavljene vplivu statične elektrike ali električnega šuma.

Napaka datoteke zbirke podatkov

 • Če v izdelek vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke podatkov slik, in ga vključite, izdelek samodejno ustvari datoteko zbirke podatkov slik, pri čemer uporabi del zmogljivosti pomnilniške kartice. Postopek lahko traja dalj časa in med tem izdelka ne morete uporabljati.
 • Če pride do napake datoteke zbirke podatkov, izvozite vse slike v računalnik in nato z izdelkom formatirajte pomnilniško kartico.

Izdelka ne uporabljajte/shranjujte na spodaj navedenih mestih

 • V izjemno vročem, hladnem ali vlažnem okolju
  V okolju, kot je na primer vozilo, parkirano na soncu, lahko ohišje fotoaparata spremeni obliko, kar lahko povzroči okvaro.
 • Shranjevanje na neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote
  Ohišje fotoaparata lahko spremeni obliko ali barvo, kar lahko povzroči okvaro.
 • Na lokaciji, ki je podvržena vibracijam
  To lahko povzroči okvare in nezmožnost snemanja podatkov. Poleg tega lahko snemalni medij postane neuporaben, posneti podatki pa se lahko pokvarijo.
 • V bližini močnega sevanja.
 • Na peščenih ali prašnih mestih
  Pazite, da v notranjost izdelka ne zaide pesek ali prah. To lahko povzroči okvaro, ki je v nekaterih primerih ni mogoče odpraviti.
 • Na mestih z visoko vlago
  To lahko povzroči pojav plesni na objektivu.
 • Na področjih, kjer se oddajajo močni radijski valovi ali radiacija
  Snemanje in predvajanje morda ne bo delovalo pravilno.

Kondenzacija vlage

 • Če izdelek prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti izdelka nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro.
 • Da preprečite nabiranje vlage, ko izdelek prinesete neposredno iz hladnega v toplo okolje, izdelek najprej položite v plastično vrečko, ki jo nato nepredušno zaprite, da preprečite vdor zraka. Počakajte približno eno uro, da se temperatura izdelka izenači s temperaturo okolice.
 • Če pride do kondenzacije vlage, izdelek izklopite in počakajte približno pol ure, da vlaga izhlapi. Če boste poskusili snemati z vlago v objektivu, ne boste mogli posneti čiste slike.

Previdnostni ukrepi pri prenašanju

 • Ne držite oziroma ne stiskajte premočno spodaj navedenih delov, če je fotoaparat opremljen z njimi:
  • Objektiv
  • Premični zaslon
  • Premična bliskavica
  • Premično iskalo
 • Fotoaparata ne prenašajte s pritrjenim stojalom. V nasprotnem primeru lahko odprtina vtičnice za stojalo poči.
 • Če hranite fotoaparat v žepu na zadnji strani hlač ali krila, pazite, da se ne usedete nanjo, saj lahko pride do okvare ali poškodb.

Opombe o ravnanju z izdelkom

 • Preden kabel namestite v priključek, preverite, kako je priključek obrnjen. Nato kabel ravno priključite. Kabla ne priključujte ali odstranjujte na silo. Tako lahko poškodujete priključek.
 • Fotoaparat uporablja magnetne dele, vključno z magneti. Ne postavljajte predmetov, občutljivih na magnetno silo, vključno z bančnimi karticami in disketami, v bližino fotoaparata.
 • Posneta fotografija se lahko razlikuje od slike, prikazane na zaslonu pred fotografiranjem.

O shranjevanju

 • Za fotoaparate z vgrajenimi objektivi
  Ko ne uporabljate fotoaparata, vedno namestite pokrov objektiva. (Samo za modele s priloženim pokrovom objektiva.)
 • Za fotoaparat z izmenljivimi objektivi
  Kadar fotoaparata ne uporabljajte, vedno namestite sprednji pokrov objektiva ali pokrov ohišja. Da preprečite vdor prahu in umazanije v fotoaparat, odstranite prah s pokrova ohišja, preden ga namestite na fotoaparat.
 • Če je fotoaparat po uporabi umazan, ga očistite. Voda, pesek, prah, sol itd. v fotoaparatu lahko povzročijo okvaro.

Opomba o uporabi objektivov

 • Pri uporabi objektiva z motoriziranim zoomom bodite previdni, da vam objektiv ne stisne prstov ali se vanj ne zataknejo drugi predmeti. (Samo za modele s funkcijo motoriziranega zooma ali za fotoaparate z izmenljivimi objektivi.)
 • Če morate fotoaparat postaviti na vir svetlobe, kot je sončna svetloba, namestite pokrov objektiva na fotoaparat. (Samo za modele s priloženim pokrovom objektiva ali za fotoaparate z izmenljivimi objektivi.)
 • Če sončna svetloba ali drug vir močne svetlobe vstopi v fotoaparat skozi objektiv, se lahko znotraj fotoaparata fokusira ter povzroči dim ali ogenj. Ko shranjujete fotoaparat, objektiv pokrijte s pokrovom objektiva. Pri fotografiranju z osvetlitvijo do zadaj, poskrbite, da bo sonce dovolj oddaljeno od vidnega kota. Upoštevajte, da lahko do nastanka dima ali ognja pride tudi, če je vir svetlobe nekoliko oddaljen od vidnega kota.
 • Objektiva ne izpostavljajte žarkom, kot so laserski. Poškodujejo lahko slikovni senzor in povzročijo okvaro fotoaparata.
 • Če je objekt preblizu, se na sliki lahko prikaže prah ali prstni odtisi, ki so na objektivu. Objektiv obrišite z mehko krpo ali podobnim.

Opombe o bliskavici (samo za modele z bliskavico)

 • Ne postavljajte prstov v bližino bliskavice. Del, ki oddaja svetlobo, je lahko vroč.
 • S površine bliskavice odstranite vso umazanijo. Umazanija na površini bliskavice se lahko osmodi ali vžge zaradi toplote, proizvedene z emisijo svetlobe. Če je na bliskavici umazanija ali prah, jo očistite z mehko krpo.
 • Po koncu uporabe bliskavico povrnite v začetni položaj. Predel bliskavice mora biti do konca poklopljen. (Samo za modele s premično bliskavico)

Opombe o večvmesniškem nastavku (samo za modele z večvmesniškim nastavkom)

 • Kadar na priključek za dodatno opremo nameščate ali odstranjujete dodatno opremo, na primer zunanjo bliskavico, najprej IZKLOPITE napravo. Pri priključevanju dodatne opreme se prepričajte, da je trdno pritrjena na fotoaparat.
 • Ne uporabljajte priključka za dodatno opremo skupaj z bliskavico, ki je na voljo v trgovinah in uporablja napetost 250 V ali več oziroma je njena polarnost nasprotna polarnosti fotoaparata. To lahko povzroči okvaro.

Opombe o iskalu in bliskavici (samo za modele z iskalom ali bliskavico)

 • Poskrbite, da prst ne bo v napoto, ko boste pritiskali iskalo ali bliskavico. (Le za modele s premičnim iskalom ali premično bliskavico.)
 • Če v iskalo ali bliskavico zaide voda, prah ali pesek, lahko pride do okvare. (Le za modele s premičnim iskalom ali premično bliskavico.)

Opombe o iskalu (samo za modele z iskalom)

 • Pri fotografiranju z iskalom lahko občutite naprezanje oči, utrujenost, potovalno slabost ali slabost. Priporočamo, da med fotografiranjem z iskalom redno počivate.
  Če občutite nelagodje, prenehajte uporabljati iskalo, dokler se počutje ne izboljša, in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.
 • Ne pritiskajte iskala na silo, ko je okular izvlečen. To lahko povzroči okvaro. (Le za modele s premičnim iskalom in okularjem, ki se ga da izvleči.)
 • Če med gledanjem v iskalo obračate fotoaparat ali spreminjate smer gledanja, je lahko slika v iskalu popačena ali pa se lahko barva spremeni. To je značilnost objektiva ali prikazne naprave in ne pomeni okvare. Priporočamo, da med fotografiranjem gledate v središče območja iskala.
 • Slika bo morda ob kotih iskala rahlo popačena. Ne gre za okvaro. Če želite preveriti vse podrobnosti celotne kompozicije, lahko uporabite tudi zaslon.
 • Če fotoaparat uporabljate na hladnem mestu, bo slika lahko videti razvlečeno. Ne gre za okvaro.
 • Iskala ne izpostavljajte neposredno žarkom, kot so laserski. Poškodujejo lahko notranjost iskala in povzročijo okvaro fotoaparata.

Opombe glede zaslona

 • Ne pritiskajte na zaslon. Zaslon se lahko razbarva, zaradi česar lahko pride do okvare.
 • Če so na zaslonu kapljice vode ali druga tekočina, ga obrišite z mehko krpo. Če zaslon ostane moker, se lahko površina spremeni ali se njena kakovost poslabša. To lahko povzroči okvaro izdelka.
 • Če fotoaparat uporabljate na hladnem mestu, bo slika lahko videti razvlečeno. Ne gre za okvaro.
 • Ko priklopite kable na priključke na fotoaparatu, je razpon vrtenja zaslona lahko omejen.

Opombe o slikovnem senzorju

Pri fotografiranju z nizko občutljivostjo ISO se lahko označena območja na slikah posnamejo kot črna območja, če fotoaparat usmerite v vir zelo močne svetlobe.

Opombe o hladilnem ventilatorju

 • Ne pokrivajte prezračevalne reže.
 • Prezračevalna reža se lahko segreje.
 • Ne uporabljajte fotoaparata v območjih, kjer so v zraku delci peska ali prah.
 • Če hladilni ventilator oddaja neobičajne zvoke, fotoaparata ne uporabljajte več in se obrnite na servisni center.

Združljivost slikovnih podatkov

Ta izdelek je skladen z globalnim standardom DCF (Design rule for Camera File system), ki ga je vzpostavilo združenje JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Storitve in programska oprema, ki jih ponujajo druga podjetja

Za omrežne storitve, vsebine in [operacijski sistem in] programsko opremo tega izdelka lahko veljajo posamezni pogoji in določila. Izdelek se lahko kadarkoli spremeni, prekine ali opusti. Mogoče boste morali plačati stroške, opraviti registracijo in posredovati informacije o kreditni kartici.

Opombe o povezovanju z internetom

Za povezavo fotoaparata v omrežje ga povežite prek usmerjevalnika ali priključka LAN z enako funkcijo. Če povezave ne izvedete na omenjen način, lahko pride do težav z varnostjo.

Opombe o varnosti

 • SONY NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI JE POSLEDICA NEIZVAJANJA USTREZNIH VARNOSTNIH UKREPOV V NAPRAVAH ZA PRENOS, ZA ODTEKANJE PODATKOV, KI SE MU NI MOGOČE IZOGNITI IN DO KATEREGA PRIDE ZARADI TEHNIČNIH LASTNOSTI PRENOSA ALI ZA KAKRŠNE KOLI DRUGE TEŽAVE Z VARNOSTJO.
 • Odvisno od okolja uporabe bodo do naprave morda lahko dostopale nepooblaščene tretje osebe v omrežju. Pri povezovanju fotoaparata v omrežje se prepričajte, da je omrežje ustrezno zavarovano.
 • Vsebino komunikacij lahko nevede prestrežejo nepooblaščene tretje osebe, ki se nahajajo v bližini signalov. Ob uporabi komunikacije prek brezžičnega lokalnega omrežja izvedite ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vsebine komunikacije.

Opombe o funkciji FTP

Vsebina, uporabniška imena in gesla ob uporabi običajnega FTP-ja niso zaščitena, zato uporabljajte FTPS, če je na voljo.

Dodatni pripomočki

 • Priporočeno je, da uporabljate originalno dodatno opremo Sony.
 • Nekatera dodatna oprema Sony je na voljo samo v določenih državah in regijah.