Exposure Comp. (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Običajno se osvetlitev nastavi samodejno (samodejna osvetlitev). Glede na vrednost osvetlitve, ki jo nastavi samodejna osvetlitev, lahko celotno sliko posvetlite ali potemnite, če prilagodite funkcijo [Exposure Comp.] na strani plusa ali minusa (izravnava osvetlitve).

 1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure Comp.][Exposure Comp.] › želena nastavitev.

  Stran + (nadosvetlitev):
  Slike postanejo svetlejše.

  Stran – (podosvetlitev):
  Slike postanejo temnejše.

  • Vrednost izravnave osvetlitve lahko prilagodite v razponu od –5,0 EV do +5,0 EV.
  • Potrdite lahko vrednost izravnave osvetlitve, ki ste jo nastavili na zaslonu za fotografiranje.

Namig

 • Med snemanjem se na zaslonu prikaže le vrednost med -3,0 EV in +3,0 EV z enakovredno svetlostjo slike. Če nastavite vrednost izravnave osvetlitve zunaj tega razpona, to ne bo vplivalo na svetlost slike na zaslonu, vrednost pa bo opazna na posneti sliki.
 • Vrednost izravnave osvetlitve lahko prilagodite v razponu –2,0 EV do +2,0 EV za videoposnetke.

Opomba

 • Izravnave osvetlitve ne morete izvajati v spodnjih načinih fotografiranja:
  • [Intelligent Auto]
 • Pri uporabi možnosti [Manual Exposure] lahko izravnavo osvetlitve izvedete le, ko je možnost [ISO] nastavljena na [ISO AUTO].