Log Shooting Setting

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Konfiguriranje nastavitev za Log shooting.

  1. MENU › (Shooting) › [Image Quality/Rec][Log Shooting Setting] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Log Shooting:
preklopi način snemanja med zajemanjem posnetkov Log. (Off / Flexible ISO / Cine EI Quick / Cine EI)
Color Gamut:
nastavitev barvne lestvice. ( / )
Embed LUT File:
nastavi, ali naj se v posnete podatke vdelajo datoteke LUT. (On / Off)


Podrobnosti načina [Log Shooting]

Podrobnosti o posameznem načinu zajemanja posnetkov Log so naslednje.

Flexible ISO:
način zajemanja, ki omogoča snemanje materiala S-Log s prilagajanjem nastavitve osvetlitve vključno z občutljivostjo ISO v skladu s prizorom snemanja.
Cine EI Quick:
način zajemanja, kjer se videoposnetki snemajo pri nastavitvi Base ISO, kot pri načinu Cine EI, vendar se način Base ISO samodejno preklopi v skladu s prilagojeno vrednostjo EI.
Cine EI:
način zajemanja, ki omogoča fotografiranje z dvema nastavitvama Base ISO, ki omogočata jasne slike pri največjem dinamičnem razponu in odpravljenih šumih.


Potrditev nastavitev zajemanja posnetkov Log, prikazanih na zaslonu

Glede na nastavitve [Log Shooting], se del, označen z (A), ki na zaslonu za snemanje videoposnetka prikazuje občutljivost ISO, spremeni.

  • Prikazana vsebina se lahko razlikuje od dejanskega prikaza.

Ilustracija, ki prikazuje območje, na katerem je prikazana občutljivost ISO na zaslonu snemanja videoposnetkov

Ko je možnost [Log Shooting] nastavljena na [Off] ali [Flexible ISO]:
prikazana je občutljivost ISO.
Primer: ISO 400, ISO 400
Ko je možnost [Log Shooting] nastavljena na [Cine EI Quick] ali [Cine EI]:
Prikazani so vrednost EI, širina in osnovni ISO ([L] za nizko občutljivost in [H] za visoko občutljivost).
Primer: 800EI/6.0E/L
Druga številčna vrednost nastavitve prikazuje, koliko informacij o stopnjah svetlosti je dodeljenih svetlim predelom (svetlost, ki je višja od 18 % sivine). Območja, ki so svetlejša od teh, so presvetljena.
Primer: Pri "800EI/6.0E", je dodeljenih 6,0 stopenj na svetli strani.

Namig

  • Ko oddajate videoposnetke RAW drugi napravi, ki je priključena prek HDMI, nastavite možnost [Log Shooting] na vrednost, ki ni [Off]. Videoposnetkom RAW, ki se oddajajo v drugo napravo, je dodana tudi nastavitev [Color Gamut].

Opomba

  • Ob uporabi kartic SD ali SDHC je možnost [Embed LUT File] zaklenjena na [Off].
  • Ko je možnost [Log Shooting] nastavljena na vrednost, ki ni [Off], lahko to povzroči napako pri nastavitvi beline po meri. V takšnem primeru možnost [Log Shooting] nastavite na [Off], izvedite nastavitev po meri in nato ponovno nastavite možnost [Log Shooting] na želeno nastavitev.