WPS Push

Če ima vaša dostopovna točka gumb za protokol WPS, lahko zlahka registrirate dostopovno točko za ta izdelek.

Za več informacij o razpoložljivih funkcijah in nastavitvah dostopovne točke glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.

  1. MENU (Network) › [Wi-Fi][WPS Push].
  2. Za vzpostavitev povezave pritisnite gumb za protokol WPS na dostopovni točki.

Opomba

  • [WPS Push] deluje samo, če je varnostna nastavitev dostopovne točke nastavljena na WPA ali WPA2 in dostopovna točka podpira metodo gumba Wi-Fi Protected Setup (WPS). Če je varnostna nastavitev nastavljena na WEP ali samo WPA3 ali če dostopovna točka ne podpira metode povezovanja z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS), vzpostavite povezavo tako, da uporabite možnost [Access Point Set.].
  • Odvisno od pogojev okolja, kot so material zidov in morebitne ovire ali radijski valovi med izdelkom in dostopovno točko, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti ali pa bo komunikacijska razdalja morda krajša. V tem primeru spremenite lokacijo izdelka ali pomaknite izdelek bliže k dostopovni točki.