HDMI Info. Display

S to funkcijo izberete, ali naj se na televizorju ali napravi z zaslonom prikažejo informacije o snemanju, ko sta fotoaparat in televizor povezana s kablom HDMI (naprodaj ločeno).

  1. MENU (Setup) › [External Output][HDMI Info. Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoča prikaz informacij o snemanju na zaslonu televizorja.
Posneta slika in informacije o snemanju so prikazane na televizorju, na zaslonu fotoaparata pa ni prikazano nič.
Off:
Ne omogoča prikaza informacij o snemanju na zaslonu televizorja.
Na televizorju je prikazana le posneta slika, na zaslonu fotoaparata pa so prikazane posneta slika in informacije o snemanju.