Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij

  1. Odprite pokrov baterije tako, da potisnete drsnik na njem.

  2. Vstavite paket baterij in z robom baterij potisnite zaklepni vzvod (A), da se paket zaskoči.

    Ilustracija s prikazom položaja zaklepnega vzvoda

  3. Zaprite pokrov in nato potisnite drsnik v položaj za zaklep (LOCK).

Odstranitev paketa baterij

Prepričajte se, da je lučka za dostop izklopljena, in nato izklopite fotoaparat. Nato potisnite zaklepni vzvod (A) in odstranite paket baterij. Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.

Ilustracija s prikazom položaja zaklepnega vzvoda