Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparat lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom, ki je združljiv s povezavo Bluetooth (naprodaj ločeno) ali z držalom za snemanje (naprodaj ločeno).

 1. V fotoaparatu izberite MENU (Network) › [Bluetooth][Bluetooth Function][On].
 2. V fotoaparatu izberite MENU (Network) › [Transfer/Remote][Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Če s fotoaparatom trenutno ni seznanjene nobene naprave Bluetooth, se bo pojavil zaslon za seznanjanje, kot je opisano v koraku 3.
 3. Če želite prikazati zaslon za seznanjanje, v fotoaparatu izberite MENU (Network) › [Bluetooth][Pairing].
 4. Na daljinskem upravljalniku Bluetooth izvedite seznanjanje.
  • Za podrobnosti si oglejte priročnik za uporabo daljinskega upravljalnika prek povezave Bluetooth.
 5. Na potrditvenem zaslonu za povezavo Bluetooth na fotoaparatu izberite [OK].
  • Seznanjanje je zaključeno in zdaj lahko s fotoaparatom upravljate z daljinskim upravljalnikom prek povezave Bluetooth. Ko ste napravo enkrat seznanili, lahko fotoaparat in daljinski upravljalnik Bluetooth v bodoče znova povežete tako, da možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavite na [On].

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoči delovanje daljinskega upravljalnika Bluetooth.
Off:
Onemogoči delovanje daljinskega upravljalnika Bluetooth.


Ikone, prikazane pri vzpostavljanju povezave z daljinskim upravljalnikom Bluetooth

(Na voljo je povezava Bluetooth): povezava Bluetooth z daljinskim upravljalnikom Bluetooth je vzpostavljena.

(Povezava Bluetooth ni na voljo): povezava Bluetooth z daljinskim upravljalnikom Bluetooth ni vzpostavljena.

Namig

 • Povezava Bluetooth je aktivna šele, ko upravljate s fotoaparatom prek daljinskega upravljalnika Bluetooth.

Opomba

 • Pri inicializaciji fotoaparata se izbrišejo tudi vsi podatki o seznanjanju. Če želite uporabiti daljinski upravljalnik Bluetooth, znova izvedite seznanjanje.
 • Če je povezava Bluetooth nestabilna, odstranite vse ovire, kot so na primer ljudje ali kovinski predmeti med fotoaparatom in seznanjenim daljinskim upravljalnikom Bluetooth.
 • Naslednjih funkcij ni mogoče uporabljati, ko je možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavljena na [On].
  • Način varčevanja z energijo
 • Če funkcija ne deluje pravilno, preverite spodnje opombe in nato znova poskusite izvesti postopek seznanjanja.
  • Poskrbite, da fotoaparat ni povezan z nobeno drugo napravo, oziroma da je prek povezave Bluetooth povezan samo z eno napravo. (S fotoaparatom lahko sočasno povežete do 2 napravi.)
  • Prepričajte se, da je možnost [Airplane Mode] za fotoaparat nastavljena na [Off].
  • Če funkcija ne deluje pravilno, tudi ko ste izvedli zgornja koraka, izbrišite podatke o seznanjanju za napravo, ki jo želite povezati. To storite z možnostjo [Manage Paired Device] v fotoaparatu.