DISP (Screen Disp) Set

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Omogoča nastavitev načinov zaslonskega prikaza, ki jih je mogoče nastaviti v načinu fotografiranja z možnostjo DISP (Nastavitev zaslona)

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][DISP (Screen Disp) Set] › želena nastavitev › [Enter].
    Na voljo so elementi, označeni s simbolom (kljukica).

Podrobnosti elementov menija

Display All Info. :
Prikaže informacije o snemanju.
No Disp. Info. :
Ne prikaže informacij o snemanju.
Histogram:
Grafično prikaže porazdelitev svetlosti.
Level:
označuje, ali je izdelek poravnan tako v smeri spredaj-zadaj (A) kot tudi v vodoravni (B) smeri. Ko je izdelek poravnan v obeh smereh, indikator pozeleni.

Prikaz ravni

Opomba

  • Če izdelek občutno nagnete naprej ali nazaj, bo izravnalna puščica velika.
  • Izdelek ima lahko skoraj ±1 ° dovoljenega odstopanja, tudi ko je nagib popravljen s funkcijo poravnave.