Grid Line Display (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali naj bodo med zajemanjem posnetkov prikazane mrežne črte. Mrežne črte vam bodo v pomoč pri prilagajanju kompozicije slik.

  1. MENU (Shooting) › [Shooting Display][Grid Line Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže mrežno črto.
Off:
Ne prikaže mrežne črte.

Namig

  • Če funkcijo [Grid Line Display Select] dodelite želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], lahko s pritiskom dodeljene tipke prikažete ali skrijete mrežne črte.