Opozorilna sporočila

Set Area/Date/Time.

 • Nastavite območje, datum in čas. Če izdelka dolgo časa niste uporabljali, napolnite notranjo rezervno akumulatorsko baterijo.

Power insufficient.

 • Funkcija kopiranja slike ali čiščenja slikovnega senzorja ne bo delovala, ker je raven napolnjenosti baterije prenizka. Napolnite paket baterij ali zagotovite napajanje prek omrežnega napajalnika.

Unable to use memory card. Format?

 • Pomnilniška kartica je bila formatirana z računalnikom in oblika zapisa datotek se je spremenila. Izberite [Enter] in nato formatirajte pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico lahko znova uporabite, vendar bodo vsi podatki na njej izbrisani. Formatiranje lahko traja nekaj časa. Če je sporočilo še vedno prikazano, zamenjajte pomnilniško kartico.

Memory Card Error

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.
 • Formatiranje ni bilo uspešno. Znova formatirajte pomnilniško kartico.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.
 • Pomnilniška kartica je poškodovana.
 • Kontakti pomnilniške kartice so umazani.

Memory card locked.

 • Uporabljate pomnilniško kartico s stikalom za zaščito pred pisanjem ali brisanjem, ki je v zaklenjenem položaju LOCK. Stikalo nastavite v položaj za snemanje.

Cannot open the shutter since the memory card is not inserted.

 • Nobena pomnilniška kartica ni vstavljena v režo za pomnilniško kartico, ki je izbrana v načinu [Recording Media] ali [Recording Media].
 • Če želite sprostiti zaklop, ne da bi v fotoaparat vstavili pomnilniške kartice, nastavite možnost [Release w/o Card] na [Enable]. V tem primeru se fotografije in videoposnetki ne bodo shranili.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.

Unable to display.

 • Slik, ki so posnete z drugimi izdelki ali spremenjene z računalnikom, ni mogoče prikazati.
 • Obdelava v računalniku, na primer brisanje slike, lahko povzroči neskladje v datotekah zbirke podatkov slik. Popravite datoteke zbirke podatkov slik.

Check that a lens is mounted. For an unsupported lens, set "Release w/o Lens" in the menu to "Enable".

 • Objektiv ni nameščen pravilno ali pa sploh ni nameščen. Če se to sporočilo prikaže, ko je objektiv nameščen, ga znova namestite. Če se sporočilo prikazuje pogosto, preverite, ali so kontakti objektiva in izdelka čisti.
 • Ko izdelek pritrdite na astronomski teleskop ali podobno napravo ali uporabljate objektiv brez podpore, nastavite možnost [Release w/o Lens] na [Enable].

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Izdelek se je segrel zaradi neprekinjenega fotografiranja. Ugasnite izdelek in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.

(Opozorilo o prekomernem segrevanju)

 • Dolgo ste zajemali posnetke, tako da se je temperatura izdelka povečala.

(Napaka datoteke podatkovne zbirke)

 • Število slik presega število, za katero je mogoče upravljanje datuma v datoteki zbirke podatkov z izdelkom.

(Napaka datoteke podatkovne zbirke)

 • Registracija v datoteko zbirke podatkov ni mogoča. Vse slike uvozite v računalnik in obnovite pomnilniško kartico.

Image DataBase File error

 • Nekaj je narobe v datoteki zbirke podatkov slik. Izberite MENU (Shooting) › [Media][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Odstranite paket baterij in ga znova vstavite. Če se sporočilo pojavi pogosto, se posvetujte z lokalnim pooblaščenim serviserjem izdelkov Sony.

Image Database File error. Recover?

 • Videoposnetka ne morete posneti ali ga predvajati, ker je datoteka zbirke podatkov slik poškodovana. Obnovite datoteko zbirke podatkov slik, tako da sledite navodilom na zaslonu.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Slik, ki so posnete z drugimi izdelki, ni mogoče povečati ali zasukati.

Cannot create more folders.

 • Mapa na pomnilniški kartici ima prve tri številke »999«. V tem fotoaparatu ne morete ustvariti nobene nove mape več.

(Opozorilo o nepravilnem delovanju hladilnega ventilatorja)
The cooling fan has malfunctioned. Obrnite se na servisni center.

 • Hladilni ventilator ne deluje pravilno. Obrnite se na lokalni pooblaščeni servis izdelkov Sony.