Snemanje zvoka z adapterjem XLR na priloženem držalu (samo pri ILME-FX30)

Držalo (priloženo) je opremljeno z adapterjem XLR. Z namestitvijo držala lahko priključite več zunanjih zvočnih naprav za snemanje zvoka.

Fotoaparat je združljiv z digitalnim zvočnim vmesnikom na večvmesniškem nastavku. To omogoča fotoaparatu in adapterju XLR, da komunicirata drug z drugim preko digitalnih signalov in zagotavljata snemanje zvoka z minimalnimi zvočnimi motnjami.

Preklop zvočnega vhoda na držalo

S preklopom zvočnega vhoda z vgrajenega mikrofona fotoaparata na držalo lahko snemate z mikrofonom, priključenim na držalo.

 1. Preklopite stikalo HANDLE AUDIO v položaj ON (vklop).
  • Vgrajen mikrofon fotoaparata je aktiviran, ko je stikalo HANDLE AUDIO preklopljeno v položaj OFF (izklop).


Priključitev zunanje zvočne naprave

Za snemanje lahko uporabite mikrofon (naprodaj ločeno) ali zunanjo zvočno napravo, kot je mešalnik zvoka.

 1. Priključite svojo želeno napravo v vtičnico INPUT1, INPUT2 ali INPUT3.
  • Ko uporabljate vtičnico INPUT1 ali INPUT2, priključite napravo v vtičnico INPUT1.
  • Ko napravo priključite v vtičnico INPUT3, nadaljujte s 3. korakom.
 2. Izberite vhodni vir zvoka.
  • Odvisno od naprave, priključene v vtičnico INPUT1 ali INPUT2, nastavite stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ali INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) kot sledi:
   • LINE (standardna raven vhoda +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): za zunanjo zvočno napravo (npr. mešalnik zvoka)
   • MIC: za dinamični mikrofon ali mikrofon z vgrajeno baterijo
   • MIC+48V: za mikrofon, združljiv z napajanjem +48 V (fantomsko napajanje)
 3. S stikalom INPUT SELECT izberite zvočni vhod za snemanje zvoka na kanalih fotoaparata.
  • Izberite vtičnico za zvočni vhod na adapterju XLR (INPUT1, INPUT2 ali INPUT3), preko katere se snema zvok na kanalih fotoaparata.
 4. Ko je naprava priključena v vtičnico INPUT1 ali INPUT2, nastavite standardno raven vhoda mikrofona.
  • Ko je stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ali INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) preklopljeno na “MIC” ali “MIC+48V,” lahko s stikalom ATT (INPUT1) ali ATT (INPUT2) nastavite standardno raven vhoda. Izberite raven, ki je primerna za občutljivost priključenega mikrofona ali za raven glasnosti vhodnega zvoka.
   • 0 dB: standardna raven vhoda –60 dBu
    Ta raven je primerna za snemanje z mikrofonom z nizko občutljivostjo pri istočasnem povečanju glasnosti zvoka.
   • 10 dB: standardna raven vhoda –50 dBu
    To je priporočena raven vhoda za običajne mikrofone.
   • 20 dB: standardna raven vhoda –40 dBu
    Ta raven je primerna za snemanje z mikrofonom z visoko občutljivostjo pri istočasnem ohranjanju nizke glasnosti zvoka.
 5. Prilagodite raven glasnosti snemanja.


Zmanjšanje šuma s funkcijo nizke prepustnosti

Zmanjšajte neželene šume, kot so šum vetra, zvok klimatske naprave in šum zaradi tresljajev, tako da pridušite nizkofrekvenčne komponente vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT1 ali INPUT2.

 1. Spremenite nastavitev stikala LOW CUT (INPUT1) ali LOW CUT (INPUT2).
  • Glede na šum, ki ga želite zmanjšati, izberite "300 Hz" ali "100 Hz".


Prilagajanje ravni glasnosti snemanja

Raven glasnosti snemanja vhodnega zvoka lahko prilagodite iz vtičnice INPUT1, INPUT2 ali INPUT3.

 1. Nastavite stikalo AUTO/MAN(/LINK) za vtičnico za vhodni zvok (INPUT1/INPUT2/INPUT3) na "MAN".
 2. Zavrtite izbirni gumb AUDIO LEVEL, da nastavite glasnost na primerno raven.
  • Prepričajte se, da je glasnost na ustrezni ravni, tako da s priključenimi slušalkami ali merilnikom ravni glasnosti na fotoaparatu nadzorujete glasnost snemanja zvoka.

Namig

 • Za samodejno prilagoditev ravni glasnosti snemanja nastavite stikalo AUTO/MAN(/LINK) na "AUTO". Če je vhodni zvok glasen, se bo raven glasnosti snemanja samodejno znižala ter tako preprečila popačenje zvoka.
 • Za samodejno sinhronizacijo prilagoditve ravni glasnosti snemanja za vhodni zvok iz vtičnice INPUT2 na vtičnico INPUT1 nastavite stikalo AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na "LINK". Ta sinhronizacija je priročna za sprejemanje zvoka preko vtičnic INPUT1 in INPUT2 ter snemanje zvoka v načinu stereo. Z nastavitvijo stikala AUTO/MAN (INPUT1) na "MAN" in stikala AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na "LINK" onemogočite izbirni gumb AUDIO LEVEL za vtičnico INPUT2. To vam omogoča, da z izbirnim gumbom AUDIO LEVEL za vtičnico INPUT1 istočasno prilagodite ravni glasnosti snemanja vhodnega zvoka iz obeh vtičnic INPUT1 in INPUT2.


Izbira zvočnega vhoda za snemanje zvoka na kanalih fotoaparata

S stikalom INPUT SELECT izberite vtičnico za vhodni zvok na adapterju XLR (INPUT1, INPUT2 ali INPUT3), preko katere se snema zvok na kanalih fotoaparata.


Ko je samo v vtičnico INPUT1 priključena zunanja naprava:

Nastavite stikalo na "IN1". Vhodni zvok iz vtičnice INPUT1 bo posnet na obeh kanalih CH1 in CH2 fotoaparata.

Vtičnica za vhodni zvok Snemalni kanal
INPUT1 CH1 in CH2


Ko je v obe vtičnici INPUT1 in INPUT2 priključena zunanja naprava:

Nastavite stikalo na "IN1·IN2". Vhodni zvok iz vtičnice INPUT1 bo posnet na kanalu CH1 fotoaparata, medtem ko bo vhodni zvok iz vtičnice INPUT2 posnet na kanalu CH2.

Vtičnica za vhodni zvok Snemalni kanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2

Namig

 • Ko uporabljate stereo mikrofon, ki ima dva vtiča XLR (3-pinska, ženska), priključite vtič levega kanala v vtičnico INPUT1 in vtič desnega kanala v vtičnico INPUT2, nato pa nastavite stikalo INPUT SELECT na "IN1·IN2".
  Poleg tega je nastavitev stikala AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na "LINK" priročna med snemanjem v načinu stereo, saj lahko istočasno prilagodite ravni glasnosti snemanja za vhodni zvok iz obeh vtičnic INPUT1 in INPUT2.


Ko je v vtičnico INPUT3 priključena zunanja naprava:

Nastavite stikalo na "IN3". Stereo zvok bo sprejet preko vtičnice INPUT3 in zvok levega kanala bo posnet na kanalu CH1 fotoaparata, medtem ko bo zvok desnega kanala posnet na kanalu CH2.

Vtičnica za vhodni zvok Snemalni kanal
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2


Ko so v vse vtičnice INPUT1, INPUT2 in INPUT3 priključene zunanje naprave za istočasno snemanje na 4 kanalih

Za snemanje vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT1 na kanal CH1, vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT2 na kanal CH2 in vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT3 na kanala CH3 in CH4 na fotoaparatu nastavite stikalo na "IN1·IN2".

Vtičnica za vhodni zvok Snemalni kanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (L) CH3
INPUT3 (R) CH4


Za snemanje vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT3 na kanala CH1 in CH2, vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT1 na kanal CH3 in vhodnega zvoka iz vtičnice INPUT2 na kanal CH4 na fotoaparatu nastavite stikalo na "IN3".

Vtičnica za vhodni zvok Snemalni kanal
INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2

Opomba

 • Če so na površini mikrofona vodne kapljice ali prah, snemanje morda ne bo uspešno. Pred uporabo držala očistite površino mikrofona.
 • Med snemanjem se lahko posname zvok, ki nastaja pri delovanju fotoaparata ali objektiva ali pri njuni uporabi. Če se med snemanjem dotaknete držala, se bo ta zvok slišal na posnetku.
 • Če je v bližini mikrofona držala zvočnik, lahko pride do zvočne resonance. V tem primeru držalo premaknite stran od zvočnika, tako da bo med mikrofonom in zvočnikom največja možna razdalja, ali pa znižajte glasnost zvočnika.
 • Ko je na držalo priključen kabel Micro USB, lahko uporaba adapterja XLR vpliva na njegovo delovanje.
 • Uporaba adapterja XLR v bližini oddajnega stolpa lahko povzroči statično šumenje v posnetkih. Pred snemanjem s fotoaparatom se prepričajte, da v bližini ni nobenega oddajnega stolpa.
 • Tudi ko je stikalo HANDLE AUDIO nastavljeno na ON, zvoka iz adapterja XLR ni mogoče posneti, ko je zunanji mikrofon priključen na fotoaparat.
 • Za zunanje zvočne naprave, ki so priključene na adapter XLR, ne morete prilagajati ravni glasnosti snemanja.
 • Med snemanjem ne spreminjajte nastavitev stikala INPUT1 ali INPUT2.
 • Pred priklopom/odklopom zunanjega mikrofona ali naprave na/iz vtičnice INPUT1 ali INPUT2 zagotovite, da bo stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ali INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavljeno na položaj, ki ni "MIC+48V". Priklop/odklop kabla v/iz zunanjega mikrofona ali naprave, ko je stikalo nastavljeno na "MIC+48V", lahko povzroči glasen hrup ali napačno delovanje naprave.
 • Pred namestitvijo/odstranitvijo mikrofona (naprodaj ločeno) na/iz adapterja zagotovite, da bo stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavljeno na položaj, ki ni "MIC+48V". Medtem ko je stikalo nastavljeno na "MIC+48V", lahko priklop/odklop kabla v/iz mikrofona povzroči glasen hrup ali napačno delovanje naprave.
 • Če iz vtičnic, v katere ni priključena nobena naprava, prihajajo opazni zvoki, nastavite stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ali INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) na "LINE".
 • Ko je stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ali INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavljeno na "LINE", je standardna raven vhoda zaklenjena na +4 dBu. Standardna raven vhoda se ne bo spremenila v skladu z nastavitvijo stikala ATT.