Auto Review (fotografija)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo lahko po fotografiranju podrobneje pregledate nazadnje posneto sliko. Za funkcijo Auto Review lahko nastavite tudi čas prikaza.

  1. MENU (Setup) › [Display Option][Auto Review] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

10 Sec/5 Sec/2 Sec:
Takoj po fotografiranju omogoči prikaz zadnjega posnetka z določeno časovno omejitvijo. Med samodejnim pregledom lahko podrobneje pregledate fotografijo, tako da uporabite povečavo.
Off:
Ne prikaže samodejnega pregleda.

Opomba

  • Ko uporabljate funkcijo, ki izvaja obdelavo slike, bo lahko začasno prikazana slika pred obdelavo, sledi pa ji prikaz slike po obdelavi.
  • Za prikaz s funkcijo Auto Review se uporabijo nastavitve DISP (Nastavitev zaslona).