Izbiranje območja ostrenja (Focus Area)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavite vrsto okvirja za ostrenje pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem. Izberite način glede na subjekt.

 1. MENU (Focus) › [Focus Area][Focus Area] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Wide:
Samodejno izostri objekt, ki pokriva celoten obseg zaslona. Ko v načinu fotografiranja pritisnete sprožilo do polovice, se okrog izostrenega območja prikaže zeleni okvir.

Zone:
Na zaslonu izberite območje, ki ga želite izostriti, in izdelek bo samodejno izbral območje ostrenja.

Center Fix:
Samodejno izostri objekt v središču slike. Uporabite skupaj s funkcijo za zaklep ostrenja, da ustvarite želeno kompozicijo.

Spot: S/Spot: M/Spot: L:
Omogoča premik okvirja za ostrenje do želene točke na zaslonu in izostritev izjemno majhnega objekta v ozkem območju.

Expand Spot:
Če izdelek ne more izostriti ene same izbrane točke, za izostritev uporabi točke za ostrenje okrog mesta [Spot] kot drugo prednostno območje.

Tracking:
Ta nastavitev je na voljo le, ko je funkcija [Focus Mode] nastavljena na možnost [Continuous AF]. ko držite sprožilo pritisnjeno do polovice, izdelek sledi objektu znotraj izbranega območja samodejnega ostrenja. Kazalec pomaknite k možnosti [Tracking] na zaslonu z nastavitvami [Focus Area] in s pritiskanjem levega/desnega dela izbirnega kolesca izberite želeno območje za začetek sledenja motivu. Območje za začetek sledenja lahko premaknete na želeno točko tudi tako, da območje določite kot [Tracking: Zone], [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L] ali [Tracking: Expand Spot].


Opomba

 • Možnost [Focus Area] je zaklenjena na [Wide] v naslednjih primerih:
  • [Intelligent Auto]
 • Svetlobna oznaka območja ostrenja morda ne bo zasvetila, če boste sprožilo pritisnili do konca v enem koraku.
 • Ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na [Movie] ali [S&Q Motion] ali ko poteka snemanje videoposnetkov, nastavitev [Tracking] ne more biti izbrana za možnost [Focus Area].


Primeri prikazanega okvirja za ostrenje

Okvirji za ostrenje se razlikujejo na naslednji način.


Pri ostrenju večjega območja

Primer okvirja ostrenja pri ostrenju večjega območja

Pri ostrenju manjšega območja

Primer okvirja ostrenja pri ostrenju manjšega območja

 • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Wide] ali [Zone], se okvir za ostrenje lahko preklopi med načinom "When focusing on a larger area" in "When focusing on a smaller area", odvisno od subjekta ali situacije.
 • Če namestite objektiv A-mount z adapterjem z nastavkom (LA-EA3 ali LA-EA5) (naprodaj posebej), se lahko prikaže okvir za ostrenje "When focusing on a smaller area".

Samodejno doseženo ostrenje na podlagi celotnega razpona zaslona

Primer okvirja ostrenja, ko je izostritev dosežena samodejno na podlagi celotne površine zaslona.

 • Ob uporabi funkcije za zoom, ki ni optični zoom, se nastavitev [Focus Area] izključi in se prikaže pikčast okvir za ostrenje. AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega.


Premikanje območja ostrenja

 • Območje ostrenja lahko premikate z uporabo izbirnika, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na naslednje parametre:
  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]

  Če predhodno določite [Focus Standard] na sredini izbirnika, lahko s pritiskom na sredino izbirnika okvir za ostrenje premaknete nazaj na sredino monitorja.

Namig

 • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Spot] ali [Expand Spot], lahko okvir za ostrenje z izbirnikom naenkrat premaknete za večjo razdaljo, tako da možnost [AF Frame Move Amt] nastavite na [Large].
 • Okvir za ostrenje lahko hitro premikate z dotikanjem in vlečenjem po zaslonu. Pred tem možnost [Touch Operation] nastavite na [On], možnost [Touch Func. in Shooting] pa na [Touch Focus].


Začasno sledenje subjektu med fotografiranjem (Tracking On)

Nastavitev za [Focus Area] lahko začasno spremenite na [Tracking], in sicer tako, da pritisnete in pridržite tipko po meri, ki ste ji predhodno dodelili možnost [Tracking On]. Nastavitev [Focus Area], ki je bila v veljavi, preden ste aktivirali možnost [Tracking On], bo preklopila na enakovredno nastavitev [Tracking].

Primer:

[Focus Area], preden aktivirate možnost [Tracking On] [Focus Area], ko je funkcija [Tracking On] aktivna
[Wide] [Tracking: Wide]
[Spot: S] [Tracking: Spot S]
[Expand Spot] [Tracking: Expand Spot]


Samodejno ostrenje z zaznavanjem faz

Izdelek združi funkciji samodejnega ostrenja z zaznavanjem faz in samodejnega ostrenja z zaznavanjem kontrastov, če so točke samodejnega ostrenja z zaznavanjem faz v območju samodejnega ostrenja.

Opomba

 • Samodejno ostrenje z zaznavanjem faz je na voljo samo z nameščenim združljivim objektivom. Če uporabljate objektiv, ki ne podpira samodejnega ostrenja z zaznavanjem faz, ne morete uporabljati naslednjih funkcij.

  • [Automatic AF]
  • [AF Tracking Sensitivity]
  • [AF Subj. Shift Sensitivity]
  • [AF Transition Speed]

  Tudi če uporabljate ustrezen objektiv, ki ste ga kupili predhodno, funkcija samodejnega ostrenja z zaznavanjem faz morda ne bo delovala, če ne boste posodobili objektiva.