Single Bracket

fotografija

Omogoča snemanje več slik s samodejnim spreminjanjem osvetlitve (potemnitvijo in osvetlitvijo). Po snemanju lahko izberete sliko, ki ustreza vašemu namenu.
Ker je z vsakim pritiskom sprožila zajeta ena posamična slika, lahko prilagodite ostrenje ali kompozicijo za vsak posnetek.

  1. MENU (Shooting) › [Drive Mode][Drive Mode][Single Bracket].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.
    • Pritisnite sprožilo za vsako sliko.

Podrobnosti elementov menija

Ko je na primer izbrana možnost [Single Bracket: 0.3EV 3 Image], so zajete tri fotografije ena za drugo z vrednostjo osvetlitve zamaknjene navzgor in navzdol v korakih po 0,3 EV.

Opomba

  • Če v načinu [Manual Exposure] izberete [ISO AUTO], se osvetlitev spremeni glede na prilagojeno vrednost ISO. Če izberete nastavitev, ki ni [ISO AUTO], se osvetlitev spremeni s prilagajanjem hitrosti zaklopa.
  • Ko je osvetlitev izravnana, se tudi spreminja glede na vrednost izravnave.
  • Fotografiranje s stopnjevanjem ni na voljo v teh načinih fotografiranja:
    • [Intelligent Auto]