Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti

Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat in ga vklopite, je na zaslonu prikazano število fotografij, ki jih je mogoče posneti (če nadaljujete s fotografiranjem s trenutnimi nastavitvami).

Opomba

  • Ko število "0" (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa oranžno, je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali s trenutne izbrišite nekaj posnetkov.
  • Ko "NO CARD" utripa oranžno, pomeni, da pomnilniška kartica ni vstavljena. Vstavite pomnilniško kartico.
  • Če je prikazana ikona (opozorilo) ali ikona (okvara), je nekaj narobe s pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo.

Število fotografij ali videoposnetkov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico

Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom.

Prikazane številke odražajo naslednje pogoje:

  • Uporaba pomnilniške kartice Sony
  • Možnost [Aspect Ratio] je nastavljena na [3:2] in možnost [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je nastavljena na [L: 26M]. *1


Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

(Enota: slike)

JPEG Quality/HEIF Quality/ File Format Pomnilniška kartica SD Pomnilniška kartica CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Light 13.000 26.000 15.000 30.000
JPEG Standard 9.200 18.000 10.000 21.000
JPEG Fine 6.500 13.000 7.500 15.000
JPEG Extra fine 3.200 6.500 3.800 7.600
HEIF Light 17.000 34.000 20.000 38.000
HEIF Standard 13.000 26.000 15.000 30.000
HEIF Fine 9.000 19.000 11.000 22.000
HEIF Extra fine 6.900 13.000 8.100 16.000
RAW & JPEG *2 1.300 2.700 1.500 3.100
RAW & HEIF *2 1.400 2.900 1.700 3.400
RAW 1.700 3.400 2.000 4.000

*1 Ko možnost [Aspect Ratio] ni nastavljena na [3:2], lahko posnamete več slik, kot kažejo številke v tabeli zgoraj. (Razen ko je izbrana možnost [RAW].)

*2Kakovost slike JPEG, ko je izbrana možnost [RAW & JPEG]: [Fine]
Kakovost slike HEIF, ko je izbrana možnost [RAW & HEIF]: [Fine]

Opomba

  • Tudi če je število fotografij, ki jih je mogoče posneti, večje od 9.999, bo prikazano "9999".