Recall Camera Setting

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Ta funkcija vam omogoča, da posnamete sliko po priklicu vaših priljubljenih nastavitev zajemanja posnetkov, ki so registrirane z možnostjo [Camera Set. Memory].

  1. Gumb MODE (način) › Izberite MR1, MR2 ali MR3 ( Recall Camera Setting) › Pritisnite sredino kolesca.
    • Za priklic funkcij, registriranih na pomnilniško kartico, izberite MENU › (Shooting)[Shooting Mode][Recall Camera Setting] ter izberite želeno številko.

Namig

  • Če prikličete nastavitve, registrirane v pomnilniški kartici, so nastavitve priklicane iz pomnilniške kartice v reži, ki je določena v [Memory/Recall Media]. Režo za pomnilniško kartico lahko potrdite z izbiro možnosti MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Memory/Recall Media].
  • Nastavitve, registrirane v pomnilniško kartico z uporabo drugega fotoaparata istega modela, je mogoče priklicati s tem fotoaparatom.

Opomba

  • Če možnost [Recall Camera Setting] nastavite po izvedenih nastavitvah zajemanja posnetkov, se registrirane nastavitve obravnavajo prednostno in izvirne nastavitve morda ne bodo več veljavne. Pred fotografiranjem preverite indikatorje na zaslonu.