Vsebina tega poglavja

Naslednje kazalo vsebine našteva funkcije, ki so opisane v tem poglavju ("Prilagajanje fotoaparata"). Z vsakega imena elementa lahko skočite na stran, ki opisuje zadevne funkcije.

Funkcije za prilagajanje fotoaparata


Dodeljevanje pogosto uporabljenih funkcij običajnim in izbirnim gumbom (Custom Key/Dial Set.)


Začasno spreminjanje funkcij izbirnega gumba (My Dial Settings)


Registracija in priklic nastavitev fotoaparata

Dodeljevanje pogosto uporabljenih funkcij funkcijskemu meniju

Dodeljevanje pogosto uporabljenih funkcij meniju My Menu

Ločeno prilagajanje nastavitev fotoaparata za fotografije in videoposnetke

Prilagajanje funkcij vrtljivega gumba/obroča

Snemanje videoposnetkov s pritiskom sprožila

Nastavitve zaslona