Marker Display

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Med snemanjem videoposnetkov lahko nastavite, ali naj se na zaslonu prikažejo označevalniki, in izberete vrste označevalnikov.

  1. MENU (Shooting) › [Marker Display] › Izberite element menija in nastavite želen parameter.

Podrobnosti elementov menija

Marker Display:
Nastavi, ali naj se prikažejo označevalniki. ([On] / [Off])
Center Marker:
Nastavi, ali naj se prikaže središčni označevalnik na sredini zaslona za snemanje. ([Off] / [On])
Aspect Marker:
S to možnostjo nastavite prikaz razmerja označevalnikov. ([Off] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])
Safety Zone:
S to možnostjo nastavite prikaz varnega območja. To je običajen razpon, ki ga lahko sprejme standardni televizor. ([Off] / [80%] / [90%])
Guideframe:
S tem določite, ali se prikaže vodilni okvir. Preverite lahko, ali je objekt vodoraven ali navpičen s tlemi. ([Off] / [On])

Namig

  • Hkrati lahko prikažete več označevalnikov.
  • Uravnoteženo kompozicijo zagotovite tako, da subjekt postavite na stičišče okvirja [Guideframe].

Opomba

  • Označevalniki so prikazani, ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na [Movie] ali [S&Q Motion] ali med snemanjem videoposnetkov.
  • Označevalnikov ni mogoče prikazati med uporabo funkcije [Focus Magnifier].
  • Označevalniki so prikazani na zaslonu. (Ni jih mogoče predvajati.)