Picture Profile (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Omogoča spreminjanje nastavitev barv, gradacije itd.

Za podrobnosti o možnosti "Picture Profile" obiščite
https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html

Čeprav se lahko funkcija [Picture Profile] uporablja za fotografije in videoposnetke, je ta funkcija zasnovana predvsem za videoposnetke.

Prilagajanje profila slike

S prilagajanjem elementov profila slike, kot sta [Gamma] in [Detail], lahko nastavite kakovost slike. Pri nastavljanju teh parametrov povežite fotoaparat s televizorjem ali zaslonom in prilagodite parametre ter opazujte sliko na zaslonu.

 1. MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile] › profil, ki ga želite spremeniti.
 2. Odprite zaslon s kazalom elementov, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca izberite element, ki ga želite spremeniti.
 4. Z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca izberite želeno vrednost in pritisnite središče kolesca.

Uporaba prednastavljenega profila slike

Privzete nastavitve možnosti od [PP1] do [PP11] za videoposnetke so bile predhodno nastavljene v fotoaparatu na podlagi različnih pogojev snemanja.

MENU › (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile] › želena nastavitev.

PP1:
Primer nastavitve z vrednostjo gamma [Movie].
PP2:
Primer nastavitve z vrednostjo gamma [Still].
PP3:
Primer nastavitve naravnega barvnega odtenka z vrednostjo gamma [ITU709].
PP4:
Primer nastavitve naravnega barvnega odtenka, skladnega s standardom ITU709.
PP5:
Primer nastavitve z vrednostjo gamma [Cine1].
PP6:
Primer nastavitve z vrednostjo gamma [Cine2].
PP10:
Primer nastavitve za snemanje filmov HDR z vrednostjo gamma [HLG2].
PP11:
Primer nastavitve z vrednostjo gamma [S-Cinetone].
PPLUT1–PPLUT4 (samo pri snemanju videoposnetkov):
Zajame in posname videoposnetke z uporabniško izbrano datoteko LUT.


Registracija uporabniških datotek LUT (PPLUT1–PPLUT4)

Na posnetih slikah lahko uporabite datoteke LUT po svoji izbiri, tako da dodelite uporabniške datoteke LUT, registrirane na PPLUT1–PPLUT4 z uporabo možnosti [Manage User LUTs].

Postopek nastavitve:

 1. Na izbirnem zaslonu [Picture Profile] izberite PPLUT1–PPLUT4, nato pa pritisnite desno stran izbirnega kolesca.
 2. Izberite [Basic Look] in pritisnite sredino.
 3. S seznama uporabniških datotek LUT izberite datoteko LUT, ki jo želite uporabiti kot [Basic Look].


Snemanje videoposnetkov HDR

Fotoaparat lahko snema filme HDR, ko je v profilu slike izbrana gamma od [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Prednastavitev profila slike [PP10] ponuja primer nastavitve za snemanje HDR. Videoposnetke, posnete z nastavitvijo [PP10], si je mogoče ogledati z večjim razponom svetlosti kot običajno med predvajanjem na televizorju, ki podpira tehnologijo Hybrid Log-Gamma (HLG). Na ta način je mogoče pristno posneti in predvajati prizore s širokim razponom svetlosti, ne da bi bili videti premočno ali preslabo osvetljeni. Tehnologija HLG se uporablja pri programski produkciji HDR TV, kot je opredeljeno v mednarodnih standardnih priporočilih ITU-R BT.2100.


Elementi profila slike

Black Level
Omogoča nastavitev ravni črne barve (od –15 do +15).

Gamma
Omogoča izbiro krivulje gamma.
Videoposnetek: standardna krivulja gamma za videoposnetke
Fotografija: standardna krivulja gamma za fotografije
S-Cinetone: krivulja gamma, ki je zasnovana za doseganje kinematografskih gradacij in barvnih izrazov. Ta nastavitev omogoča zajemanje posnetkov z mehkejšo barvno reprodukcijo, ki je idealna za fotografiranje portretov.
Cine1: Omehča kontrast na temnih delih in poudari prelivanje na svetlih delih, da ustvari umirjen barvni videoposnetek. (enakovredno HG4609G33).
Cine2: Podobno kot [Cine1], vendar optimizirano za urejanje z do 100-odstotnim video signalom. (enako kot HG4600G30)
Cine3: Poudari kontrast v svetlobi in senci bolj kot [Cine1] in poudari prelivanje v črnini.
Cine4: Poudari kontrast na temnih delih bolj kot [Cine3].
ITU709: Krivulja gamma, ki ustreza standardu ITU709.
S-Log3: Krivulja gamma za [S-Log3] z lastnostmi za večjo podobnost s filmom. Ta nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po fotografiranju obdelana.
HLG: krivulja Gamma za snemanje HDR. Enakovredno standardu HDR tehnologije Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: krivulja gamma za snemanje HDR. Poudari odpravljanje šumov. A je snemanje omejeno na ožji dinamični razpon, kot pri [HLG2] ali [HLG3].
HLG2: krivulja gamma za snemanje HDR. Omogoča ravnovesje dinamičnega razpona in odpravljanja šumov.
HLG3: krivulja gamma za snemanje HDR. Širši dinamični razpon kot [HLG2]. A lahko pride po povečanja šumov.
 • Vrednosti gamma [HLG1], [HLG2] in [HLG3] vse uporabljajo krivuljo gama z enakimi lastnostmi, a vsaka ponuja različno ravnovesje med dinamičnim razponom in odpravljanjem šumov. Vsaka ima različno raven izhodnega video signala, in sicer: [HLG1]: pribl. 87 %, [HLG2]: pribl. 95 %, [HLG3]: pribl. 100 %.

Black Gamma
Omogoča popravljanje vrednosti gamma v območjih z nizko intenzivnostjo.
Nastavitev [Black Gamma] je fiksna na »0« in je ni moč prilagoditi, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
Razpon: izbira razpona popravljanja. (širok/srednji/ozek).
Raven: omogoča nastavitev ravni popravljanja. (od –7 (največje stiskanje črne barve) do +7 (največje razširjanje črne barve)).

Knee
Omogoča nastavitev svetlosti in nagiba za stiskanje video signala, da preprečite prekomerno osvetlitev, tako da signale na območjih z visoko intenzivnostjo objekta omejite na dinamični razpon fotoaparata.
Ko je možnost [Gamma] nastavljena na naslednje in možnost [Mode] nastavljena na [Auto], možnost [Knee] ni na voljo. [Knee] lahko uporabite, ko je možnost [Mode] nastavljena na [Manual].
 • [Still]
 • [Cine1]
 • [Cine2]
 • [Cine3]
 • [Cine4]
 • [S-Log3]
 • [HLG]
 • [HLG1]
 • [HLG2]
 • [HLG3]
Mode: Izbira ročnih/samodejnih nastavitev.
 • Auto: Svetlost in nagib sta nastavljena samodejno.
 • Manual: Svetlost in nagib sta nastavljena ročno.
Auto Set: Nastavitve, ko je za [Mode ] izbrana možnost [Auto].
 • Max Point: Nastavitev najvišje točke svetlosti. (od 90 % do 100 %).
 • Sensitivity: Nastavitev občutljivosti. (High/Mid/Low)
Manual Set: Nastavitve, ko je za [Mode] izbrana možnost [Manual].
 • Point: Nastavi raven svetlosti. (75 % do 105 %)
 • Slope: Nastavi nagib. (od –5 (rahel) do +5 (strm)).

Color Mode
Omogoča nastavitev vrste in ravni barv.
V načinu [Color Mode] sta na voljo le možnosti [BT.2020] in [709], ko je možnost [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
Movie: Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Movie].
Still (fotografije): Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Still].
S-Cinetone: Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [S-Cinetone].
Cinema (kino): Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Cine1] ali [Cine2].
Pro: Podobni barvni odtenki za stadnardno kakovost slike profesionalnih videokamer podjetja Sony (ob združitvi z vrednostjo gamma ITU709)
ITU709 Matrix: Barve, ki ustrezajo standardu ITU709 (ob združitvi z vrednostjo gamma ITU709)
Black & White (črno-belo): Nastavi nasičenost na nič za snemanje v črno-beli tehniki.
S-Gamut3.Cine: Nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po snemanju obdelana. Uporablja se, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [S-Log3]. Ta nastavitev omogoča snemanje v barvnem prostoru, ki se zlahka pretvori za digitalno kino.
S-Gamut3: Nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po snemanju obdelana. Uporablja se, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [S-Log3]. Ta nastavitev omogoča snemanje v širokem barvnem prostoru.
BT.2020: Standarden barvni ton, ko je [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
709: Barvni ton, ko je [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in se videoposnetki snemajo v barvah HDTV (BT.709).

Saturation
Omogoča nastavitev nasičenosti barv (–32 do +32)

Color Phase
Omogoča nastavitev faze barvnega odtenka (–7 do +7)

Color Depth
Omogoča nastavitev barvne globine za vsako fazo barvnega odtenka. Ta funkcija je bolj učinkovita pri kromatičnih barvah in manj učinkovita pri akromatičnih barvah. Če vrednost nastavitve povečujete v pozitivno smer, je barva videti globlja, če pa vrednost zmanjšujete v negativno smer, je barva videti svetlejša. Ta funkcija je učinkovita, tudi če možnost [Color Mode] nastavite na [Black & White].
[R]: od –7 (svetlo rdeča) do +7 (temno rdeča)
[G]: od –7 (svetlo zelena) do +7 (temno zelena)
[B]: od –7 (svetlo modra) do +7 (temno modra)
[C]: od –7 (svetla cian) do +7 (temna cian)
[M]: od –7 (svetla magenta) do +7 (temna magenta)
[Y]: od –7 (svetlo rumena) do +7 (temno rumena)

Detail
Omogoča nastavitev elementov za možnost [Detail].
Level: Nastavi raven podrobnosti [Detail]. (–7 do +7)
Adjust: Naslednje parametre je mogoče izbrati ročno.
 • Mode: Izbira samodejnih/ročnih nastavitev. (Auto (samodejna optimizacija)/Manual (podrobnosti so nastavljene samodejno)).
 • V/H Balance: Omogoča nastavitev navpičnega (V) in vodoravnega (H) ravnovesja za možnost DETAIL. (od –2 (v navpično smer (V)) do +2 (v vodoravno smer (H)).
 • B/W Balance: Omogoča nastavitev ravnovesja za nižje vrednosti (B) in višje vrednosti (W) možnosti DETAIL. (od Type1 (nižje vrednosti možnosti DETAIL (B)) do Type5 (višje vrednosti možnosti DETAIL (W)).
 • Limit: Nastavitev ravni omejitve za podrobnosti [Detail]. (0 (nizka mejna vrednost: najverjetneje bo omejeno) do 7 (visoka mejna vrednost: najverjetneje ne bo omejeno))
 • Crispening: Omogoča nastavitev ravni izrazitosti barve. (od 0 (nizka raven izrazitosti) do 7 (visoka raven izrazitosti)).
 • Hi-Light Detail: Nastavitev raven podrobnosti [Detail] v območjih z visoko intenzivnostjo. (0 do 4)

Če želite kopirati nastavitve v drugo številko profila slike
Nastavitve profila slike lahko kopirate v drugo številko profila slike.
MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile][Copy].

Če želite ponastaviti profil slike na privzeto nastavitev
Profil slike lahko ponastavite na privzeto nastavitev. Vseh nastavitev profila slike ni mogoče ponastaviti naenkrat.
MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile][Reset].

Opomba

 • Če želite izbrati različne nastavitve za videoposnetke in fotografije, dodajte kljukico možnosti [Picture Profile] v možnosti [Different Set for Still/Mv].
 • Če razvijete slike RAW z nastavitvami snemanja, te nastavitve ne bodo upoštevane:
  • Black Level
  • Black Gamma
  • Knee
  • Color Depth
 • Če spremenite nastavitve možnosti [Gamma], se spremeni obseg vrednosti ISO, ki je na voljo.
 • Na temnih delih je morda več šumov, odvisno od nastavitev vrednosti gamma. To lahko izboljšate z nastavitvijo izravnave objektiva na [Off].
 • Pri uporabi krivulje gamma S-Log3 postane šum bolj opazen kot pri uporabi drugih krivulj gamma. Če je šum tudi po obdelavi slik še vedno dokaj velik, lahko rezultat izboljšate tako, da prizor posnamete s svetlejšo nastavitvijo. Vendar pri snemanju z višjo vrednostjo osvetlitve postane dinamični razpon ožji. Priporočamo, da ob uporabi krivulje S-Log3 nastavitev slike predhodno preverite s preskusnim snemanjem.
 • Nastavitev [S-Log3] lahko povzroči napako pri nastavitvi beline po meri. V takšnem primeru najprej opravite nastavitev po meri s krivuljo gamma, ki ni [S-Log3] in nato ponovno izberite krivuljo gamma [S-Log3].
 • Nastavitev PPLUT1–PPLUT4 lahko povzroči napako pri nastavitvi beline po meri. V takšnem primeru najprej opravite nastavitev po meri z nastavitvijo, ki ni PPLUT1–PPLUT4 in nato ponovno izberite PPLUT1–PPLUT4.
 • Če nastavite [Slope] na +5 v možnosti [Manual Set] pod možnostjo [Knee], bo možnost [Knee] onemogočena.
 • S-Gamut3.Cine in S-Gamut3 sta ekskluzivna Sonyjeva barvna prostora. Nastavitev S-Gamut v tem fotoaparatu ne podpira celotnega barvnega prostora S-Gamut; gre za nastavitev za doseganje barvne reprodukcije, ki je enakovredna tisti v barvnem prostoru S-Gamut.
 • V naslednjem primeru je možnost [Picture Profile] fiksno nastavljena na [Off]:
  • možnost [Log Shooting] ni nastavljena na [Off]