Spot Metering Point (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite položaj točkovnega merjenja uskladiti z območjem ostrenja, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na naslednje parametre:

 • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
 • [Expand Spot]
 • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
 • [Tracking: Expand Spot]

 1. MENU (Exposure/Color) › [Metering][Spot Metering Point] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Center:
Položaj točkovnega merjenja se ne usklajuje z območjem ostrenja, ampak vedno meri svetlost v središču.
Focus Point Link:
Položaj točkovnega merjenja se usklajuje z območjem ostrenja.

Opomba

 • Tudi če je položaj točkovnega merjenja usklajen z začetnim položajem možnosti [Tracking], ne bo usklajen s sledenjem subjekta.
 • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na naslednje parametre, je položaj točkovnega merjenja zaklenjen na središče.
  • [Wide]
  • [Zone]
  • [Center Fix]
  • [Tracking: Wide]/[Tracking: Zone]/[Tracking: Center Fix]