Branje informacij o lokaciji iz pametnega telefona

Aplikacijo Imaging Edge Mobile lahko uporabite za pridobivanje informacij o lokaciji iz pametnega telefona, ki je s fotoaparatom povezan prek povezave Bluetooth. Pridobljene informacije o lokaciji lahko zapišete pri snemanju slik.

Za vnaprejšnje seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom glejte razdelek "Seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.)".

 1. V pametnem telefonu zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile in tapnite [Setup] › [Location Information Linkage].
 2. Aktivirajte funkcijo [Location Information Linkage] na zaslonu z nastavitvami [Location Information Linkage] aplikacije Imaging Edge Mobile.
  • Ikona (ikona za pridobivanje informacije o lokaciji) bo prikazana na zaslonu fotoaparata. Informacije o lokaciji, ki jih je pridobil pametni telefon prek signala GPS itd., bodo zapisane med snemanjem slik.
  • Ko v povezanem pametnem telefonu aktivirate možnost [Auto Time Correction] ali [Auto Area Adjustment], bo fotoaparat samodejno popravil nastavitev datuma ali območja na podlagi podatkov iz pametnega telefona.

Ikone, prikazane pri pridobivanju informacij o lokaciji

(Pridobivanje podatkov o lokaciji): Fotoaparat pridobiva podatke o lokaciji.

(Podatkov o lokaciji ni mogoče pridobiti): Fotoaparat ne more pridobiti podatkov o lokaciji.

Namig

 • Informacije o lokaciji je mogoče povezati, ko je v pametnem telefonu zagnana aplikacija Imaging Edge Mobile, tudi če je zaslon pametnega telefona izključen. Če pa je fotoaparat že nekaj časa izklopljen, informacije o lokaciji morda ne bodo povezane takoj, ko ga boste ponovno vklopili. V tem primeru bodo informacije o lokaciji povezane takoj, ko v pametnem telefonu odprete aplikacijo Imaging Edge Mobile.
 • Ko aplikacija Imaging Edge Mobile ne deluje, kot na primer ob ponovnem zagonu pametnega telefona, zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile, da nadaljujete s povezovanjem informacij o lokaciji.
 • Če funkcija povezovanja informacij o lokaciji ne deluje pravilno, glejte spodnje opombe in znova izvedite seznanjanje.
  • Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v pametnem telefonu aktivirana.
  • Poskrbite, da fotoaparat ni povezan z nobeno drugo napravo, oziroma da je prek povezave Bluetooth povezan samo z eno napravo. (S fotoaparatom lahko sočasno povežete do 2 napravi.)
  • Prepričajte se, da je možnost [Airplane Mode] za fotoaparat nastavljena na [Off].
  • Izbrišite podatke o seznanjanju za fotoaparat, registriran v aplikaciji Imaging Edge Mobile.
  • Izbrišite podatke o seznanjanju za fotoaparat, registriran v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
  • Izbrišite podatke o seznanjanju za pametni telefon, registriran v nastavitvah [Manage Paired Device] v fotoaparatu.
 • Podrobnejša navodila najdete na spodnji strani za podporo.

  https://www.sony.net/iem/btg/

Opomba

 • Pri inicializaciji fotoaparata se izbrišejo tudi vsi podatki o seznanjanju. Pred ponovnim seznanjanjem naprav najprej izbrišite podatke o seznanitvi za fotoaparat, registriran v nastavitvah Bluetooth pametnega telefona in aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Informacije o lokaciji ne bodo zapisane, če jih ni mogoče pridobiti, na primer ko je povezava Bluetooth prekinjena.
 • Fotoaparat lahko seznanite z do 15 napravami Bluetooth, a lahko informacije o lokaciji povezuje z le enim pametnim telefonom. Če želite lokacijske podatke povezati z lokacijskimi podatki drugega pametnega telefona, v aplikaciji Imaging Edge Mobile v že povezanem pametnem telefonu izklopite funkcijo [Location Information Linkage] v možnosti [Setup].
 • Če je povezava Bluetooth nestabilna, odstranite vse ovire, kot so na primer ljudje ali kovinski predmeti med fotoaparatom in seznanjenim pametnim telefonom.
 • Razdalja delovanja povezave Bluetooth in Wi-Fi se lahko razlikuje glede na razmere uporabe.


Podprti pametni telefoni

Najnovejše informacije so na voljo na strani za podporo.

https://www.sony.net/iem/btg/

 • Glede podrobnosti o različicah povezave Bluetooth, združljivih z vašim pametnim telefonom, glejte spletno mesto za svoj pametni telefon.