Silent Mode (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite zajemati posnetke brez zvokov zaklopa ali elektronskih zvokov.

  1. MENU(Shooting) › [Shutter/Silent][Silent Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Ne oddaja zvoka zaklopa ali elektronskih zvokov.
Off:
Oddaja zvok zaklopa in elektronskih zvokov.

Opomba

  • Funkcijo tihega načina uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer bodite ustrezno pozorni na zasebnost in pravice osebka v zvezi s portretnim fotografiranjem.
  • Tudi če funkcijo [Silent Mode] nastavite na [On], se bo slišal zvok delovanja zaslonke in ostrenja.