Fn Menu Settings

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Funkcijski meni vsebuje 12 funkcij in se prikaže na spodnji strani zaslona, ko pritisnete funkcijski gumb Fn v načinu zajemanja posnetkov.

V funkcijskih menijih lahko registrirate 12 funkcij za fotografiranje in 12 funkcij za snemanje videoposnetkov.


Sledi opis postopka, kako v funkcijskem meniju fotografiranja spremenite način [Drive Mode] v [Grid Line Display].

  • Če želite spremeniti funkcijski meni za snemanje videoposnetkov, v koraku 2 izberite element menija za snemanje videoposnetkov.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize] › izberite [Fn Menu Settings].
  2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite izmed 12 elementov funkcijskega menija za fotografiranje (Drive Mode), nato pa pritisnite sredino.
  3. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca se pomaknite na zaslon, ki prikazuje možnost [Grid Line Display]. Nato izberite možnost [Grid Line Display] in pritisnite sredino izbirnega kolesca.
    • Možnost ( Grid Line Display) se prikaže, kjer je bila prej možnost (Drive Mode) v funkcijskem meniju.

Namig

  • Ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On], lahko [Fn Menu Settings] odprete tudi s pridržanjem ikone v meniju funkcij.