Monitor Flip Direction

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Smer prikaza slike in zaslonov menija je mogoče obrniti in prilagoditi temu, kako je odprt in obrnjen zaslon.

  1. MENU (Setup) › [Monitor][Monitor Flip Direction] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Obrne smer prikaza na zaslonu s pomočjo zaznavanja, kako je zaslon odprt in obrnjen.
Horizontal Flip:
Med zajemanjem posnetkov obrne smer prikaza na zaslonu v vodoravni smeri.
180 Degree Flip:
Prikaz na zaslonu obrne za 180 stopinj za vse vrste vsebin, kot so slike in zasloni menija.
No Flip:
Ne obrne smeri prikaza na zaslonu.

Namig

  • S pritiskanjem tipke, ki ji je dodeljena funkcija [Switch Monitor Flip Disp], lahko preklapljate med nastavitvami v naslednjem vrstnem redu: [Horizontal Flip][180 Degree Flip][No Flip][Horizontal Flip]. Ko je možnost [Monitor Flip Direction] nastavljena na [Auto], se način prikaza začasno zamenja, medtem, ko vrednost nastavitve ostane [Auto].

Opomba

  • Tudi če je možnost [Monitor Flip Direction] nastavljena na [Horizontal Flip], se med predvajanjem smer prikaza na zaslonu ne bo obrnila.