Fotografiranje (Intelligent Auto)

V tem razdelku je opisano fotografiranje v načinu [Intelligent Auto]. V načinu [Intelligent Auto] fotoaparat samodejno izostri sliko in samodejno določi osvetlitev glede na pogoje snemanja.
 1. Pritisnite gumb MODE (način) in z izbirnim kolescem izberite možnost [Intelligent Auto], nato pa pritisnite sredino kolesca.
  Način fotografiranja bo nastavljen na (Intelligent Auto).

 2. Nastavite kot zaslona in pridržite fotoaparat.
 3. Ko je nameščen objektiv z zoomom, povečate slike z uporabo vzvoda ali obroča za zoom.
 4. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  Ko je slika izostrena, se predvaja pisk in zasveti indikator ( itd.).

 5. Pritisnite sprožilo do konca.

Kako sami izberete način ostrenja ( Focus Mode / Focus Area)

Z določitvijo načina ostrenja, kot sta izbira možnosti (Single-shot AF) za pokrajine ali nepremične subjekte in izbira možnosti (Continuous AF) za premikajoče se subjekte, je olajšana izostritev želenega subjekta. Položaj in razpon ostrenja lahko določite tudi z možnostjo [Focus Area].


Fotografiranje med izostritvijo človeških oči

Funkcija [Face/Eye Prior. in AF] v možnosti [Face/Eye AF] je omogočena v privzetih nastavitvah, kar pomeni, da lahko funkcijo samodejnega ostrenja oči uporabljate nemudoma.


Za fotografiranje z zaklenjenim ostrenjem na želeni objekt (zaklep ostrenja)

Pri izostritvi subjekta se ostrenje zaklene, ko je sprožilo pritisnjeno do polovice. Preklopite na želeno kompozicijo in pritisnite sprožilo do konca, da posnamete fotografijo.

 • Ostrenje lahko zaklenete na nepremičnih subjektih. Nastavite možnost [Focus Mode] na (Single-shot AF).
 • Nastavitev možnosti [Focus Area] na [Center Fix] olajša izostritev subjektov, ki so v središču zaslona.

Namig

 • Če izdelek ne more samodejno izostriti, indikator ostrenja utripa, vendar ni kratkega zvočnega signala. Ponovno ustvarite kompozicijo ali spremenite način ostrenja ali nastavitve območja ostrenja. V načinu [Continuous AF] zasveti (indikator ostrenja), pisk, ki označuje doseženo izostritev, pa se ne predvaja.

Opomba

 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice. Če boste to storili, bo onemogočeno normalno snemanje slik.