Začetek sledenja z upravljanjem na dotik (Touch Tracking)

Z upravljanjem na dotik lahko izberete subjekt, ki mu želite slediti v načinu fotografiranja in načinu snemanja videoposnetkov.
Predhodno izberite MENU › (Setup) › [Touch Operation][Touch Operation][On].

 1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Tracking].
  • Nastavitev za [Touch Func. in Shooting] lahko spremenite z dotikom /// (ikona funkcije za upravljanje na dotik) na zaslonu za zajemanje posnetkov.
 2. Dotaknite se objekta, ki mu želite slediti na zaslonu.

  Sledenje se bo začelo.

Namig

 • Za izklop sledenja se dotaknite ikone (preklic sledenja) ali pritisnite sredino izbirnega kolesca.

Opomba

 • Funkcija [Touch Tracking] ni na voljo v spodnjih primerih:
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus].
  • Ko uporabljate pametni zoom, zoom za jasno sliko in digitalni zoom
 • Če način ostrenja preklopite na [Manual Focus], medtem ko je možnost [Touch Func. in Shooting] nastavljena na [Touch Tracking], se vrednost nastavitve za [Touch Func. in Shooting] spremeni na [Touch Focus].