Kopiranje fotografij iz ene pomnilniške kartice v drugo (Copy)

Kopirate lahko slike iz pomnilniške kartice v reži, ki ste jo izbrali z možnostjo [Select Playback Media], na pomnilniško kartico v drugi reži.

  1. MENU (Playback) › [Edit] › [Copy].
    Vsa vsebina z datumom ali v mapi, ki se trenutno predvaja, bo kopirana na pomnilniško kartico v drugi reži.

Namig

  • Vrsto slik, ki jih želite prikazati, lahko izberete z izbiro možnosti MENU (Playback) › [Playback Target][View Mode].

Opomba

  • Če kopirate slike v skupini, kopirane slike ne bodo prikazane kot skupina na ciljni pomnilniški kartici.
  • Če kopirate zaščitene slike, se zaščita ne bo ohranila na ciljni pomnilniški kartici.
  • Če kopirate večje število slik, lahko traja dalj časa. Uporabite dovolj poln paket baterij.
  • Za kopiranje videoposnetka mora ciljna pomnilniška kartica podpirati format zapisovanja videoposnetka. Če videoposnetka ni mogoče kopirati, bo na zaslonu fotoaparata prikazano sporočilo.