Face/Eye Prior. in AF (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite, da fotoaparat med samodejnim ostrenjem zazna obraze ali oči znotraj območja ostrenja, nato pa sliko samodejno izostri na oči (Eye AF).

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Prior. in AF] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Med ostrenjem daje prednost obrazom ali očem, če so obrazi ali oči znotraj ali okoli določenega območja ostrenja.
Off:
Med samodejnim ostrenjem ne daje prednost obrazom ali očem.

Namig

  • S kombiniranjem funkcije [Face/Eye Prior. in AF] in funkcije [Focus Area][Tracking] lahko ohranite izostritev na premikajočem se očesu ali obrazu.
  • Ko je funkcija [Face/Eye Priority Select] dodeljena želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], lahko funkcijo [Face/Eye Prior. in AF] vklopite ali izklopite s pritiskom tipke.

Opomba

  • Če fotoaparat znotraj ali v okolici območja ostrenja ne zazna nobenega obraza ali oči, izostri drug subjekt, ki ga lahko zazna.
  • Ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na [Intelligent Auto], je možnost [Face/Eye Prior. in AF] zaklenjena na [On].