Auto Slow Shutter

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite pri snemanju videoposnetkov omogočiti samodejno prilagoditev hitrosti zaklopa, kadar je objekt zatemnjen. Te funkcije ni mogoče uporabiti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.

 1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][Auto Slow Shutter] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
uporabi funkcijo samodejnega počasnega zaklopa. Pri snemanju videoposnetkov na temnih lokacijah se hitrost zaklopa samodejno zmanjša. Pri snemanju videoposnetkov na temnih lokacijah lahko zmanjšate šum, tako da zmanjšate hitrost zaklopa.
Off:
ne uporabi funkcije samodejnega počasnega zaklopa. Posneti film bo temnejši kot pri izbiri možnosti [On], vendar pa lahko tako posnamete videoposnetke z gladkejšim premikanjem in manjšo zamegljenostjo objekta.

Opomba

 • Funkcija [Auto Slow Shutter] ni na voljo v teh primerih:
  • (Shutter Priority)
  • (Manual Exposure)
  • Ko je možnost [ISO] nastavljena na možnost, ki ni [ISO AUTO].
  • Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [Flexible Exp. Mode] in je način za prilagajanje hitrosti zaklopa nastavljen na [Manual].
  • Ko je možnost [Log Shooting] v možnosti [Log Shooting Setting] nastavljena na [Cine EI Quick] ali [Cine EI]