HDMI Output Settings (videoposnetek)

S to funkcijo nastavite video in zvok, ki bosta med snemanjem videoposnetka oddajana zunanjemu snemalniku/predvajalniku, priključenemu prek HDMI.
Za oddajanje videoposnetkov 4K ali videoposnetkov RAW uporabite kabel HDMI Premium High Speed (naprodaj ločeno).

 1. MENU (Setup) › [External Output][HDMI Output Settings] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Rec. Media dur HDMI Output:
Nastavi, ali naj se med prenosom prek izhoda HDMI snemajo videoposnetki na pomnilniško kartico fotoaparata.
[On]: snema videoposnetke na pomnilniško kartico fotoaparata ter jih istočasno oddaja napravi, priključeni prek HDMI. Barvna globina za oddajan videoposnetek temelji na nastavitvi [Record Setting] v možnosti [Movie Settings].
[Off(HDMI Only)]: ne snema videoposnetkov na pomnilniško kartico fotoaparata in videoposnetke oddaja samo napravam, priključenim prek HDMI.
Output Resolution:
nastavi ločljivost slike, ki bo oddajana drugi napravi, priključeni prek HDMI, ko je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] nastavljena na [On] in možnost [RAW Output] nastavljena na [Off]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
4K Output Set.(HDMI Only):
nastavi hitrost sličic in barvno globino videoposnetka 4K, ki se oddaja drugi napravi, priključeni prek HDMI, ko je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] nastavljena na [Off(HDMI Only)] in možnost [RAW Output] nastavljena na [Off]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
RAW Output:
Nastavi, ali naj se videoposnetki RAW oddajajo drugi napravi, ki je združljiva z RAW in priključena prek HDMI. ([On] / [Off])
RAW Output Setting:
Nastavi hitrost sličic pri oddajanju videoposnetkov RAW drugi napravi, ki je združljiva z RAW in priključena prek HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
Time Code Output:
Nastavi, ali naj se časovna koda in uporabniški bit oddajata drugi napravi, ki je priključena prek HDMI. ([On] / [Off])
Podatki o časovni kodi se prenašajo kot digitalni podatki in ne kot slika, prikazana na zaslonu. Povezana naprava lahko nato prek digitalnih podatkov prepozna podatke o času.
REC Control:
Nastavi, ali naj se snemanje na zunanjem snemalniku/predvajalniku začne ali zaustavi na daljavo z upravljanjem fotoaparata, ko je slednji priključen na zunanji snemalnik/predvajalnik. ([On] / [Off])
4ch Audio Output:
Pri snemanju zvoka v 4 kanalih nastavi kombinacijo zvočnih kanalov, ki bodo oddajani drugim napravam, priključenim prek HDMI.
[CH1/CH2]: Oddaja zvok iz kanala 1 na (levi) strani L in iz kanala 2 na (desni) strani R.
[CH3/CH4]: Oddaja zvok iz kanala 3 na (levi) strani L in iz kanala 4 na (desni) strani R.

Namig

 • Z možnostjo [REC Control] nastavljeno na [On] se prikaže oznaka (STBY), ko je ukaz za snemanje pripravljen za pošiljanje zunanjemu snemalniku/predvajalniku, in prikaže oznaka (REC), ko se ukaz za snemanje pošilja zunanjemu snemalniku/predvajalniku.
 • Tudi ko predvajate videoposnetek s 4 kanali na napravi, ki je povezana s priključkom HDMI na fotoaparatu, se zvok oddaja z nastavitvijo [4ch Audio Output].
 • Ko oddajate videoposnetke RAW drugi napravi, ki je priključena prek HDMI, nastavite možnost [Log Shooting] v možnosti [Log Shooting Setting] na nastavitev, ki ni [Off]. Nastavitev za [Color Gamut] v možnosti [Log Shooting Setting] se uporabi za videoposnetke RAW, ki se oddajajo prek priključka HDMI.

Opomba

 • Videoposnetkov RAW ni mogoče snemati na pomnilniško kartico fotoaparata.
 • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] zaklenjena na [On] in možnost [RAW Output] zaklenjena na [Off]. Videoposnetkov 4K ni mogoče samo oddajati napravi, priključeni prek HDMI, ne da bi videoposnetke snemali na pomnilniško kartico. Prav tako ni mogoče oddajati videoposnetkov RAW.
 • Ko je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] nastavljena na [Off(HDMI Only)] ali ko fotoaparat oddaja videoposnetke RAW, je možnost [HDMI Info. Display] začasno nastavljena na [Off].
 • Ko je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] nastavljena na [Off(HDMI Only)], se števec ne premika naprej (dejanski čas snemanja se ne šteje), ko se videoposnetek zapisuje na zunanji snemalnik/predvajalnik.
 • Ko je možnost [Log Shooting] v možnosti [Log Shooting Setting] nastavljena na [Off], je možnost [RAW Output] zaklenjena na [Off].
 • Ne glede na nastavitev [Output Resolution], se izhodna ločljivost priključka HDMI v naslednjih primerih spremeni v 1080.*
  • Ko možnost [Log Shooting] v možnosti [Log Shooting Setting] ni nastavljena na [Off].
  • Ko je možnost [Picture Profile] nastavljena na PPLUT1-PPLUT4.

  *Ne glede na to, ko je možnost [Rec. Media dur HDMI Output] nastavljena na [Off(HDMI Only)] ali [RAW Output] nastavljena na [On], se videoposnetki oddajajo v 4K.

 • Funkcija [REC Control] se lahko uporablja z zunanjimi snemalniki/predvajalniki, ki podpirajo funkcijo [REC Control].
 • Ko je možnost [Time Code Output] nastavljena na [Off], ne morete nastaviti funkcije [REC Control].
 • Tudi če je prikazana ikona (REC), zunanji snemalnik/predvajalnik morda ne bo deloval pravilno, kar je odvisno od nastavitev ali stanja snemalnika/predvajalnika. Pred uporabo preverite, ali zunanji snemalnik/predvajalnik deluje pravilno.
 • Ko je možnost [Time Code Output] nastavljena na [On], slike morda ne bodo pravilno predvajane na televizorju ali snemalniku. V tem primeru nastavite možnost [Time Code Output] na [Off].
 • Zvoka v 4 kanalih ni mogoče oddajati drugim napravam, ki so priključene prek HDMI.
 • Med prenosom prek izhoda RAW je vrednost gamma zaklenjena na S-Log3. Z nastavitvijo možnosti [Gamma Display Assist] na [On] in možnosti [Gamma Disp. Assist Typ.] na [Auto] ali [S-Log3›709(800%)] lahko reproducirate kontrast, ki ustreza običajni vrednosti gamma.
 • Med oddajanjem videoposnetkov RAW ne morete uporabljati možnosti [Active] za [SteadyShot].