Regist. Faces Priority (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite prednostno izostriti obraze, registrirane s funkcijo [Face Memory].

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Regist. Faces Priority] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
prednostno izostri obraze, registrirane s funkcijo [Face Memory].
Off:
ostrenje izvede brez prednostnega ostrenja registriranih obrazov.

Namig

  • Če želite uporabiti funkcijo [Regist. Faces Priority] nastavite te možnosti.
    • Možnost [Face/Eye Prior. in AF] v možnosti [Face/Eye AF]: [On]
    • Funkcija [Face/Eye Subject] v možnosti [Face/Eye AF]: [Human]