Audio Rec Level

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Med preverjanjem merilnika ravni zvoka lahko prilagajate raven snemanja zvoka vgrajenega mikrofona in zvoka prek mikrofonskega vhoda. Te funkcije ni mogoče uporabiti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Audio Rec Level].
  2. Izberite želeno raven z desnim/levim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

+:
Zviša raven snemanja zvoka.
–:
Zniža raven snemanja zvoka.

Namig

  • Pri snemanju videoposnetkov z visoko ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na nižjo raven zvoka. Tako zagotovite, da bo posneti zvok bolj realističen. Pri snemanju videoposnetkov z nižjo ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na višjo raven zvoka, da bo zvok lažje slišati. Prepričajte se, da je glasnost na ustrezni ravni, tako da s priključenimi slušalkami ali merilnikom ravni glasnosti na fotoaparatu nadzorujete glasnost snemanja zvoka.
  • Za ponastavitev ravni snemanja zvoka na privzeto vrednost pritisnite gumb (brisanje).

Opomba

  • Ne glede na nastavitve [Audio Rec Level] je omejevalnik vedno dejaven.
  • [Audio Rec Level] je na voljo samo, kadar je način zajemanja nastavljen na način snemanja videoposnetkov.